Шестокласници от ІХ ОУ „Веселин Ханчев“ построиха старобългарски юрти

„От учебниците към юртите“ представлява иновативен образователен проект, в който учениците от шестите класове на Девето основно училище „Веселин Ханчев“ – Стара Загора се впуснаха в пътешествие извън обичайната класна стая, за да съживят древни български традиции. Шестокласниците, с помощта на своите родители изработиха триизмерни проекти на жилищата на древните българи – юртите. В този процес г-жа Милка Славова, учител по история и цивилизации, използва иновативен подход, който успешно интегрира традиционни методи на преподаване със саморъчно направени проекти. Задачата не е просто творческо предизвикателство, а истинска пътека, която води учениците през историята и културата на техния народ. Създаването на миниатюрни юрти изисква сръчност, въображение, развива логическото мислене, проектирането, освен това изгражда връзка между миналото и настоящето.
Този проект обогатява образователния процес и развива у децата уважение и любов към културното богатство на техния род. Г-жа Милка Славова съчетава учебния материал с традиционни техники, като въвлича учениците в творческия процес. Идеята възниква от необходимостта да се предостави по-жива и интерактивна връзка с историята и културата. С този подход на обучение, г-жа Славова не само предава факти, но и възпитава учениците да съчетават знание и умение. Проектът не само вдъхновява подрастващите, но и създава връзка с родителите, чиито реакции са много положителни. Подкрепата им е още едно доказателство, за правилната посока на този вид обучение. Задачата се превърна в общо събитие, което обединява учебния час и времето в семейството.
И в бъдеще, г-жа Милка Славова има амбициозни планове за продължаване на иновативните образователни проекти чрез използване на виртуална реалност и други технологии, които биха направили ученето още по-забавно и ангажиращо. Като съчетава традиционното със съвременното и предоставя на учениците възможност да изживеят историята и културата по по-иновативен начин. Учителката смята, че ще затвърди интереса към предмета история и цивилизации.
Подобни образователни техники не само подобряват качеството на образованието, но и формират образователна среда, която подпомага развитието на критично мислене и творчески умения у учениците. Г-жа Милка Славова е не само учител, но и вдъхновител за учениците си, като формира у следващото поколение любов към ученето и уважение към собствената му култура и традиции.
Мария ГОРЧЕВА
директор на ІХ ОУ „В.Ханчев“