Създавам революционното решение за милиони хора по света, които страдат от тремор в ръцете

Аз съм Мартин Тотев. Роден съм и съм израснал в град Стара Загора, където завърших Природо-математическа гимназия „Гео Милев“ с профил математика и английски. Вдъхновен да преследвам по-нататъшни академични цели в тези области, в момента се намирам в град Пловдив, където продължавам своята бакалавърска степен в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тук имам възможност да разширя своите познания и умения в света на компютърните науки и технологии.

След участие в проведен хакатон по 3D моделиране на кибер-физични системи и отличаване на проекта с призово място, реших да създам революционното решение за милиони хора по света, които страдат от тремор в областта на ръцете.

Моята въздействаща бизнес идея е създаването на високотехнологична кибер-физична система: анти-треморна ръкавица, която ще промени начина, по който хората с различни нива на тремор се справят ежедневните трудности, породени от този неврологичен проблем.

Моят продукт е разработка, която дава възможността на потребителите да извършват безпроблемно иначе затруднените дейности. Иновацията в нашето изделие е в интегрирането на доказани алгоритми, системи и сензори, които автономно регулират силата на стабилизация в зависимост от интензитета на трептенето и имат способността да се адаптират към индивидуалните нужди на потребителите. Осигурявайки по-голям комфорт, независимост и подобрено качество на живот, проектът ни има потенциал за дългосрочен и широкомащабен ефект в подпомагането на хората с тремор в ръцете.

Проблемът, който решавам, нараства с всяка измината минута. Само за последните 5 години, диагностицираните хора с Есенциален тремор и болест Паркинсон са нараснали със 75%. Над 35 милиона души страдат от различни нива на тремор, който е симптом на различни неврологични заболявания. Дейности като хранене, писане, носене на различни предмети стават изключително трудни, почти невъзможни. Много от страдащите нямат възможност да работят, което ги прави нетрудоспособни. Ръкавицата ще даде възможността да премахнат тези физически ограничения.

Уникалното в моята разработка е индивидуалната адаптация и ефективно контролиране на трептенето в ръцете на потребителя. Със специфичния начин, по който ръкавицата комбинира високотехнологични и иновативни алгоритми, стабилизиращи системи и сензори, нашето изделие предоставя не само стабилност, но и надеждност, като дава възможността на потребителите да изпълняват ежедневни задачи безпрепятствено и без усилие. Това съчетание на технологии и функционалност прави проекта ни уникален и обещаващ в борбата с този сериозен медицински проблем.

Моите клиенти включват хората страдащи от Паркинсон, Есенциален тремор и други неврологични заболявания.

Моят екшън план предвижда:

  • Регистриране на фирма;
  • Проектиране на модел за MVP;
  • Сглобяване на хардуерната част;
  • Разработване на софтуерната част.

Най-много се гордея с моята упоритост и търпение. Независимо от предизвикателствата, пред които се изправям, винаги намирам начин да ги преодолея и да завърша успешно целите си. Винаги мотивиран за развитие и напредък.

В науката мечтая да сътворя иновативни решения, които да променят света и да подобрят живота на хората. Вдъхновен от безкрайните възможности на технологията и науката, се стремя да намирам новаторски начини за решаване на актуални проблеми и да допринеса за по-доброто бъдеще на човечеството.
Моето бъдеще като предприемач в науката е изпълнено с амбиции. Аз вярвам, че това е началото на невероятно пътешествие, по време на което ще развивам иновативни продукти и технологии, които ще имат глобално влияние. Копнеещ за търсенето на нови пътища и създаването на промени, аз ще насоча усилията си към научните предизвикателства, които водят до истински напредък и ползи за обществото.