„Зелени умения в моето училище“ са част в обучението и възпитанието на учениците в СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

Зелени заедно раSTEM” , СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора 2023 г.

Отговорни сме за бъдещето на планетата“ , СТЕAМ екологична стратегия

В началото на учебната 2022/23 год.в СУ “Иван Вазов“ бе открит модерен STEАM център с профил „Природни науки“. Цялата училищна общност е въвлечена за едно по-зелено бъдеще вече втора учебна година Изменението на климата е сред най-значимите предизвикателства, пред които е изправен светът днес, затова имаме специално отношение към проблема.

Знаете ли кои са най-зелените градове в света?

А защо са определени като такива?

Какво можем да направим, за да бъде жизнената среда около нас – истински жива, естетична и здравословна?

Знаете ли….? Това са въпросите от ученическия конкурс „Зелени умения в моето зелено училище”. Конкурсът е в отговор на изискванията на Европейския зелен пакт. Посветени са на Европейската година на уменията 2023 и на един от основните приоритети на ЕС и на европейската програма „Еразъм+“ 2021 – 2027г. – Околна среда и борба с изменението на климата. Насочен към училищата, работещи по европейски Еразъм+  и eTwinning проекти и по европейска тематика.

СУ“ Иван Вазов“ , изрази своята загриженост и позиция по темата и е сред петте училища от страната, получили голямата награда – еко лагер, с разработки придружени от интересни снимки,  видеоматериали и презентации, представящи иновативни идеи за по- екологичен начин на живот, които обхващат не само училищните зони, но и околната среда като цяло. Това е и нашия символичен отговор по въпроса кои са най-зелените градове.

Градът ни е важен индустриален център, част от инициативата на Европейския съюз за зелените градове. Мисията на СТЕМ центъра при СУ „Иван Вазов“ е да подготви младите за професиите на зеления град на бъдещето. Затова разработените в него практики са насочени към глобални теми свързани с климатичните промени и как те се развиват паралелно на процесите за трансформация към ниско въглеродна икономика в града ни.

Стара Загора е не само зелен град , но и един от центровете на зелената икономика, затова работим по темите за икономия на ресурсите и намаляване на въглеродните емисии. Оказва се, че науката за това, как точно ще се отразят глобалните климатични промени на регионално ниво е съвсем нова и ние сме решили да растем заедно с нея. Ето и нашите малки STEM стъпки и как те са свързани с нашия зелен град и екологичните проблеми и как те са свързани с участието на младите хора в процесите на вземане на решения по пътя към устойчиво развитие. Чрез създаване на симулации, включващи теоретични и практически и математически модели, учениците имаха възможност да превърнат своята еко логика във философия на екологичния начин на живот, чрез следните инициативи:

Училищни зелени практики – малки зелени стъпки, които са нашия принос за намаляване на климатичните промени, които да се превърнат в устойчив начин на живот.

Проект “Храна за Земята“ – в подкрепа на компостиращи общности за климата. Чрез контейнер за наблюдаване на компостиране, изследвахме този екологичен начин на оползотворяване на отпадъците отделяни в училище. Е – отделението в компостера с кофичката от кисело мляко, която се разгражда за 70 г., ще го оставим за наблюдение на следващите поколения. Компостирането се осъществява самостоятелно в немалко домакинства и на общинско ниво. То е важно, но все още трудно приложимо в бита ни, но за това пък обичайна гледка в града ни са и кафявите контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци, които се рециклират в Компостиращата инсталация. Затова имаме концепция как да го популяризираме.

Проект «Скритото лице на въглеродния диоксид или ефекта на киселинния океан» обяснява опасния феномен на повишаване на киселинността на океана като резултат от затоплянето му в съчетание на повишените емисиите на парникови газове и как това ще повлияе за в бъдеще върху водните басейни и хранителните вериги. Но ще кажете какво общо има Стара Загора със световния океан? „Повишаване на киселинността на океана“ е в топ 5 климатично „изменение“ в глобален план, резултат  на покачване на въглеродните емисии. Нашият град може да предложи макар и частично решение. Интересно проучване направиха ученици от 9. а кл. в Института по „Аквакултури“. Модерна оранжерия по иновативната аквапоник технология – бъдещето на съвременното земеделие, работи на територията на Тракийски университет . Центърът произвежда технологично чиста продукция, затворена в малка площ, с висока производителност, щадяща по отношение на екологията и хората.

Като посланици на климата през призмата на училищната среда проучихме как природата рециклира. Резултатът: Проект „Kръгово управление на отпадъците или как може да оползотворим отпадъка си най-добре?“ Природата, която ни заобикаля е чудесен пример за енергийна ефективност. От екип „Рециклиране“ бяха анализирани нерационалните механизми на използване на природните ресурси и взето решение да упражним отговорно правото си да избираме как да ги ползваме. Започнахме с нашия боклук, предприехме стъпки да го намалим и да го превърнем в красиви и полезни неща, които да използваме в часовете или в следващия благотворителен базар.

Проекти в развитие. Първо за града ни – Стара Загора става част от „Предизвикателството интелигентни градове“. Няма как от града на зелената икономика да не отправим поглед към света на кръгова икономика. Работим по проект „Храната и хората“ и освен със здравословното хранене сме приели предизвикателството да изследваме връзката на въглеродните емисии и храненето в поредицата „Решенията на етичния консуматор“

Равносметката. Насочване на вниманието и увличане на младите хора в образование и иновации, свързани с опазване на околната среда, чрез създаване на умения интегриращи различни учебни дисциплини.

Динко ЦВЯТКОВ

директор на СУ „Иван Вазов“