Здравно междучасие се проведе в СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

По проект „Храната и хората“  учениците от 9.а и 12.а кл. от СУ „Иван Вазов“, като посланици на здравето отбелязаха 08.11. 2023 г. – Европейски ден на здравословното хранене и готвене. Европейският ден за здравословно хранене и готвене е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейска асоциация на професионалните готвачи. Основоположник през 2007г. е комисар Маркос Киприану.

Целта на тази инициатива е да бъдат информирани гражданите, относно здравословното хранене и изграждане на здравословни хранителни навици от ранна детска възраст.

СТЕМ екипът на 9.а проведе в голямото междучасие информационна акция с прилагане на ресурси за определяне на показателите на оптималното тегло и  на принципите на здравословно хранене според СЗО.

Чрез ситуационни STEM задачи екипът запозна училищната общност с концепцията за енергията, която се доставя на човешкото тяло от храната. Обърна се внимание на пресмятането на калории и обеми/количество храна, според индивидуалните нужди в зависимост от ръста, теглото и възрастта на човек. Избор на най-подходящите комбинации от храни за съответния ден (натоварен или почивен). Чрез всяка от дейностите по игрови модел учениците се насърчаваха да разберат:

За храната като източник на енергия • Основните хранителни елементи на храните

Как да ползват калориен и ИТМ калкулатор • Как да съставят здравословно меню

STEM задачите „Здравословно хранене“ включват активности, с които учениците развиват умения, значими за “живия живот” и по-конкретно как да се хранят здравословно спрямо своите индивидуални нужди и за ролята на движението и спорта като инвестиция в нашето здраве.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“