Тракийският университет и БАСКОМ сътрудничат за развитие на софтуерните науки

На 27.10.2023 г. Тракийският университет беше домакин на важна работна среща с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), представляваща над 150 софтуерни фирми в България. Събитието имаше за цел да разгледа начини за активно сътрудничество между университета и IT сектора с цел подпомагане на развитието на новите специалности “Информационни технологии” и “Софтуерно инженерство” и подобряване на образователния процес.

Софтуерната индустрия в България заема важно място в световен мащаб и предоставя изключителни възможности за професионално развитие и реализация. БАСКОМ играе ключова роля в насърчаването на българския софтуерен бизнес, подобряването на образователната система и позиционирането на страната като високотехнологична дестинация.

На срещата бяха разгледани конкретни начини, по които БАСКОМ може да подпомогне Тракийския университет в развитието на новите специалности по софтуерни науки и процеса на дигитализация. Стимулира се включването на утвърдени специалисти от IT сектора в учебния процес чрез лекции и експертиза като целта е така да се поддържат актуалните тенденции и изисквания на пазара.