Преподавател в Тракийски университет обменя идеи по Програма Еразъм+

Представител на академичния състав на Стопански факултет реализира мобилност с цел обмяна на опит и добри практики по програма #ЕРАЗЪМ+ като посети Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Испания 🇪🇸. В периода от 23 до 29 октомври преп. Милен Господинов участва в 1-ва смесена интензивна програма за персонал (BIP) на тема: „Интернационализация и междукултурност“ с представители от други университети от Финландия, Чехия, Полша, Португалия, Франция, Италия, Румъния, Хърватска, Чили.
Предмет на обсъждане бяха възможностите за бъдещи инициативи за обучение на студенти в бакалавърска и магистърска степен, както и участие в съвместни научни и образователни проекти. За целта приоритетно отношение беше
обърнато на сключването на двустранни договори между различните образователни институции с #ТракийскиУниверситет, което ще разшири възможностите за преподавателския, експертния състав и студентите да реализират мобилности по програма #ЕРАЗЪМ+ в повече
страни. По този начин те имат възможност да придобият професионални знания и умения от утвърдения опит в други
университети.
Обсъдени бяха добри практики под отношение на интернационализацията и междукултурността между отделните университети под формата на семинари и беседи на
английски и испански между участниците в смесената интензивна програма за персонал, като всеки един от участниците сподели собствения си опит.
Домакините Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Испания потопиха гостите в типична испанска атмосфера с
разглеждането на исторически забележителности в центъра на Валенсия и представяне на националната кухня, характерна за региона.
От страна на Тракийски университет бяха представени пред студенти на Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Испания възможностите за обмен по програма
ЕРАЗЪМ+ между двата университета. Студентите проявиха жив интерес към нашата страна и в частност към Тракийския университет и обучението, което се провежда в него.