До 10 ноември 2023 г. се приемат рисунки за „Моят празник“

Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие организират за осми път Национален конкурс за рисунка „Моят празник“. Инициативата е част от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за настоящата учебна година. Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на подрастващите, както и да се стимулира техния интерес към традиционни, национални, фолклорни и семейни празници в България. Конкурсът канализира  творческата енергия на българските деца за създаване на художествени произведения в областта на изобразителното изкуство, както и допринася за културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от страната.

Участници могат да бъдат всички ученици от 7 до 15 години, независимо дали са част от школи и извънучилищни звена. Надпреварата е индивидуална.

Младите художници ще бъдат оценявани в две възрастови групи – от 7 до 10 и от 11 до 15 години. Жанровият обхват е живопис, графика и рисунка, а форматът на творбите трябва да е 35/50 см, без паспарту.

Всеки участник може да представи до две творби в съответната възрастова група. Всяка една от тях е необходимо да съдържа следната информация – три имена, възраст, точен адрес, телефон и e-mail за връзка. Трябва да се посочи и ръководител – училище, школа или звено с адрес, телефон и електронна поща. Организаторите уточняват, че произведенията няма да бъдат връщани на авторите, както и че крайната дата за представяне е 10 ноември (важи датата на пощенското клеймо).

Ще бъдат присъдени награди поотделно за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие и школи. Предвидени са и по три отличия за най-добрите художници във всяка възрастова група, както и специални. Най–добре представилите се институции и ръководители ще получат грамота. Наградите се получават лично или по Български пощи.

С одобрените от журито творби ще бъде подредена изложба в Стара Загора. Експозицията ще бъде открита на 4 декември 2023 г. във фоайето на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Разноските по пребиваването за откриване на изложбата и награждаването са за сметка на участниците.