ОУ „Кирил Христов“ провежда нови дейности за опазване на околната среда

На 6 ноември 2023 година, Основното училище „Кирил Христов“ в град Стара Загора събра ученици, учители и специални гости, за да отбележи важна инициатива, свързана с опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. Тя се осъществи чрез сътрудничеството между училището и фирмата „Градус“ АД.

Известно е, че изменението на климата е сериозно предизвикателство за цялата планета и човечеството. Фирмата „Градус АД“ реши да вземе отговорността за своя въглероден отпечатък и да дари и засади дървета като начин да намали своята околна екологична тежест. Изборът на място за това благородно дело бе ОУ „Кирил Христов“. Тук дърветата ще бъдат не само символ на борбата с изменението на климата, но и част от прекрасното дворно пространство на училището.

За да се реализира този проект и да се поздрави училищната общност, г-н Мартин Димитров, управител на „Градус“ ЕООД, и неговите служители присъстваха на място. Техният акт на дарителство и сътрудничество има за цел да насърчи учениците и учители да бъдат отговорни и активни участници в опазването на околната среда.

На събитието присъстваха и специални гости – г-жа Станимира Димитрова – началник на отдел образование, г-жа Росица Копривчина – директор на Дирекция „ Транспорт, чистота и екология“ и г-жа Биляна Димитрова – ландшафтен архитект – и трите от Община Стара Загора. Те подкрепиха инициативата и изразиха своите поздравления както към училището, така и към фирмата „Градус“ за тяхната ангажираност в борбата с изменението на климата.

Господин Балъкчиев, директор на училището , благодари на гостите и подчерта важността на участието на училището в различни екологични програми, включително тази, свързана със засаждането на дървета. Той посочи, че училището има две паркови зони в своя двор, както и трета обособена част пред северната фасада на сградата, където се намира.  Той напомни ,че училището участва в много екологични програми по ,, Еразъм +” разработени и координирани от г-жа Екатерина Йовчева и г-жа Венета Кирковска. Днешната проява е част от дългогодишната училищна политика. 

Ръководител и координатор на инициативата е г-н Георги Павлов -педагогически съветник в Основно училище ,,Кирил Христов” . 

Георги Димитров