Трети общински конкурс за рецитация на стихотворения на Димитър Данаилов и Павел Матев обявиха в Чирпан

Под надслов “…но пак ме споменете със добро” Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация “Яворов” обявиха Трети общински конкурс за рецитация на стихотворения на Димитър Данаилов и Павел Матев.

Регламент на конкурса:

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Димитър Данаилов или на Павел Матев. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от I до ХІІ клас от Община Чирпан. Те ще бъдат разделени в три възрастови групи:

– Първа възрастова група – I – IV клас

– Втора възрастова група – V – VІІ клас

– Трета възрастова група – VIII – XII клас

Конкурсът има следните раздели:

– Индивидуални изпълнения – до 3 минути

– Групови изпълнения – до 7 минути

Жури ще оценява изпълненията на участниците.

Отличените участници ще получат грамоти и награди.

Дата на провеждане – 23.11.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа в залата на Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Заявки ще се приемат до 20.11.2023 г. (понеделник) на адрес:

гр. Чирпан, ул. “Крачолови” 26, Къща музей “Пейо К. Яворов”

или на e-mail: yavorovmuseum@abv.bg

Телефон за контакти: 0416/ 94019 – Къща музей “Пейо К. Яворов”

Заявката за участие в конкурса трябва да включва: трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка, заглавие на стихотворението и автор.