Петя Копанова е носител на Наградата „Митрополит Методий Кусев“

За пета поредна година се връчи и ежегодната награда на Регионално управление на образованието – Стара Загора „Митрополит Методий Кусев“. С отличието се удостояват директори, учители и педагогически колективи за значими постижения в професионалната преподавателска дейност и принос в системата на предучилищното и училищното образование. Те бяха връчени от началника на РУО Татяна Димитрова.

Наградата за “директор на детска градина” за доказано постигнати резултати се връчи на директор – носител на новаторски дух, и работещ с огромно желание с децата професионалист – Петя Копанова, директор на ДГ № 20 „Мир“ – гр. Стара Загора.

Петя Копанова започва работа в ДГ №20 „Мир“- Стара Загора като детски учител през 1996 година по заместване. Като млад преподавател с новаторски дух, работещ с огромно желание с децата, проявяващ отговорност и инициативност  през 1999г. е назначена на постоянно място. Притежава  комплекс от личностни и професионални качества, които я правят желан учител, уважаван колега и отличен служител. Тя е позитивна и отворена личност. Умее да създава психологически комфорт на доверие и уважение. През 2003 г. е избрана за Председател на СО на СБУ към КНСБ в ДГ №20 „Мир“. През2015 г. е назначена за временно изпълняваща длъжността директор. След успешно издържан конкурс от 2016 г., заема длъжността „Директор“  на ДГ №20 „Мир“, Стара Загора.

За изминалите години има значим личен принос за развитието на детската градина като:

 1. Осъвременяване и поддържане на материално-техническата база – направен  основен ремонт на санитарните помещения на всички групи; направен основен ремонт на общи санитарни помещения; направен основен ремонт на физкултурен салон; направен основен ремонт на пет офиса на помощник-възпитателите на групите; осигурени преносими компютри за всяка група; осигурени преносими компютри за администрация; закупени 5 броя Тъчскрийн дисплеи за работа на децата в групите; изграждане на кабинет за ресурсно подпомагане. Закупуване на машини за кухненски блок; подмяна на климатици в 3 от групите в детското заведение. Деца, учители и персонал са в комфортна и уютна среда.
 2. Изграждане на собствена вътрешноучилищна система за квалификация на педагогическия и непедагогически персонал;
 3. Участва активно и непрекъснато инициира екипа на детската градина за участие и реализиране на много Национални и Международни програми и проекти:

Национални програми и проекти:

 

 • ПН „Подкрепа за приобщаващо образование“ – назначен психолог и пом. учител. Осигурени средства в размер на 6000 лв. за оборудване на кабинет за ресурсно подпомагане. Предоставяне на допълнителна подкрепа за деца със СОП и за деца с изявени таланти. Разработени и одобрени модели, програми, гъвкави форми на обучение.
 • НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – 3 интерактивни дъски;
 • НП „Нестле за по-здрави деца“ спечелено второ място – 2000 лв.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадка за обучение по БДП“ – 2020/2021
 • НП „Чиста околна среда“ 2021
 • Проект „Големият лов на растения“ – към Българско движение „Син флаг“

Международни проекти:

 • „Еразъм+“ – „Агресия! Не, Благодаря!“ (- Erasmus + Program, Key Action 2, SchoolEducationSector, Contract №2021-1-BG01-KA220-SCH-000024537 “Aggression! No, thanks! “). Детската градина е координатор на проекта, в който са включени партньори от Турция, РС Македония, Румъния и Италия. До момента са осъществени всичките пет мобилности по проекта – в Румъния, РС Македония, Италия и Турция. Проекта е на стойност 146 000 Евро.
 • eTwinning – „Играчки без батерии“ и „Ще танцуваш ли с мен?“ с участие на партньори от Албания и Турция. Преподавателя – Н. Мечева беше отличена със „Знак ЕTwinning” за участие в проекта.
 • По проекта ЕTwinning – „От днес да създадем природата утре“ със „Знак ЕTwinning” за участие и сертификат за качество за изпълнение на всички стъпки по проекта, беше отличен преподавател от детската градина – Л. Семерджиева.
 • еTwinning, съвместно с Гърция, Румъния, Литва и Украйна, детската градина се включи в съвместната работа по „Изработване на Адвент-календар“.
 • Въвеждане на облачна платформа GoogleWorkspaceforEducation
 • Благотворителни акции:
 • Благотворителна акция „ Да подарим добро“ – от 4 години тази инициатива съвместно с ДГ №16 „Горски кът“ – Старозагорски минерални бани се реализира благодарение на деца и родители.
 • Благотворителна акция „Капачки за бъдеще“
 • „ Жълти стотинки “
 • „ Картонено предизвикателство “

Г-жа Копанова е изявен професионалист с доказан принос в предучилищното образование. През 2011г. взема участие в IV Национална конференция по ПУВ в Стара Загора с разработка на тема: „Приемственост между детската градина и началното училище за изграждане на социална позиция у децата към учителя“.   През 2013г. нейна разработка на тема: „Организационни-педагогически условия и процеси на управление в детските заведения“ е публикувана в Том1, брой 1 на СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ на Тракийски университет. През 2022г. взема участие във Втори международен образователен форум на тема: „ Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и специфика на поколенията“   В своята работа държи на колегиалните отношения, добрия тон и качественото изпълнения на служебните ангажименти. Има  изграден авторитет сред учители, родители и общественост.Модерното мислене, енергичният заряд, творческото вдъхновение, волята за осъществяване на идеите  са „запазена марка“ на един безспорен професионалист, работещ за просперитета на институцията и екипа, които води.

„Директорът е залог за успешната детска градина. Неговите лични цели и виждания са първостепенна движеща сила за поддържане и планиране на програми и за постигане на резултати, които ще повишат учебния процес. Директорът трябва да работи заедно с педагогическия колектив и обществеността при определяне на ръководните цели в заведението. Нужен е особен вид директор, който не се страхува да бъде заобиколен от умни хора, в които може да се вслушва“ тези думи на М. Езекиева напълно охарактеризират личността на г-жа Копанова.

Публикуваме пълният текст на Номинацията на Петя Копанова и и честитим от сърце високата награда!

Екип на Долап.бг