13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                                                             ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЗА „МЛАД УЧИТЕЛ“ за 2023 г. В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКО“ НА КРИСТИАН ЕМИЛ МИХАЙЛОВ

Ръководството и педагогическият колектив на Средно училище „Иван Вазов“ гр. Стара Загора предлагат в навечерието на 1 ноември – Ден на будителите, г-н Кристиан Емил Михайлов да бъде удостоен с плакет „Млад учител“ в Природо-математическо направление. Отличието да се връчи за професионалната дейност и постиженията му, представляващи принос за развитието на образователното дело в Стара Загора.

Г-н Кристиан Михайлов е учител по информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, град Стара Загора от 2021 г. Завършил е Тракийски университет, гр. Стара Загора през 2020 г. в специалност „Педагогика на обучението по информационни технологии“, с образователно квалификационна степен „бакалавър“. Има 2 години и 9 месеца педагогически стаж.

В своята преподавателска дейност, г-н Михайлов използва разнообразни образователни стратегии, мотивира учениците и стимулира личностното им развитие. Работи с образователния софтуер ”Classbuddy”, създава модели чрез 3D принтиране, използва СмарТест. Осигурява подходящ морално-психологически климат, творческа атмосфера, доброжелателен стил в отношенията си с учениците. Изключително активен в технологичното обезпечаване при междупредметни връзки и интердисциплинарни уроци и проекти.

Разработва учебни програми за избираемите учебни часове по информационни технологии за 6 и 10 клас, както и за часовете по професионална подготовка („Програмиране“, „Икономическа информатика“, „Уеб дизайн“, „Компютърни архитектурни системи“) на професионална СТЕМ паралелка „Икономическа информатика“. Спазва изискванията на Наредбите, следи за постигането на държавните образователни стандарти.

Г-н Михайлов работи по националния проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, насочен към ученици от I до VII клас и техните родители. Съдейства на всички колеги за техническа осигуреност при провеждане на СТЕМ уроци и дейности по националните проекти, в които работи училището. Подготвяните от г-н Михайлов ученици постигнаха високи резултати в състезанието по Компютърно моделиране. Учениците му Иван Милчев от 3д клас и Теодор Лазаров от 4г клас се представиха отлично на националния кръг на състезанието. Негови ученици от гимназиален етап участваха и в Европейската седмица на програмирането (08.10. 2022 г. – 23.10.2022 г.), като за дейността си бяха отличени със сертификати. Създаде 3D модели на вериги от ДНК молекула за онагледяване в часовете по биология и здравно образование. Участва в „Национален семинар по образование“ към Института по математика и информатика на БАН с файлове на Scratch за изследване на проблема на Голац.

Горе изложеното е само част от цялостната учебно-възпитателна и обществена дейност, което ни дава основание да предложим г-н Михайлов за удостояване с отличието плакет „Млад учител“.

Динко Цвятков

Директор на СУ „Иван Вазов“

Гр. Стара Загора