13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                                                                    ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЗА „МЛАД УЧИТЕЛ“

НА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВА ДАСКАЛОВА –

УЧИТЕЛ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК

В СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

Мария Станиславова Даскалова е родена на 06.04.1995 година в град Стара Загора. Госпожица Даскалова е учител по китайски език в СУ „Максим Горки“ от 2019 година и има 4 години стаж по специалността. Тя е една от двете българки, които успешно са завършили висше образование степен бакалавър по специалност „Китайски език“ в университет „Хайнан“, част от групата на Първокласни университети в Китай. Постига това с пълна стипендия през целия период на обучение предоставена от провинция Хайнан. Преди това е изучавала интензивно китайски език и култура в 18. СОУ „Уилям Гладстон“ град София. Има защитено най-високото 6 ниво на HSK, световен изпит за владеене на китайски език.

Въпреки краткия си стаж, още с постъпването си в училище „Максим Горки“ Мария Даскалова започва да използва широк спектър от умения и качества по китайски език и култура с цел засилване на мотивацията и подпомагане за развитието на знанията на учениците в областта на Китай и китайския език. Използва натрупания опит в Китай, за да създаде основи за стабилни езикови и културни взаимоотношения между Китай и България, като не пропуска възможност пряко да запознае учениците с езика, културата, литературата, киното, музиката и други области свързани с Китай. Благодарение на пряката работа на СУ „Максим Горки“ с Институт „Конфуций“ – София, Мария Даскалова има възможност да използва изключително богат ресурс от извънкласни материали и учебници с които да подсилва интереса и да обогатява познанията на учениците по време на часовете по китайски език. В процеса на обучение използва иновативни методи на преподаване и лично разработени материали, за да подпомогне по-лесното усвояване на материала.

Освен професионализъм в класната стая Мария Даскалова демонстрира изключителни умения в работата си с чуждестранни учители от Китай, като оказва помощ и съдействие както с тяхното пребиваване, така и с тяхното приобщаване към колектива на СУ „Максим Горки“ и най-вече подпомага и улеснява работата им с учениците. Оказва подкрепа при издаване на документи, при възникване на ежедневни затруднения и съдейства при появата на езикови прегради. През годините работи пряко с учителите от Китай с цел повишаване на нивото на език и култура и създаване на трайни отношения между Китай и България.

През последните няколко години Мария Даскалова работи засилено по разпространението на информация и развиването на интереса към китайските паралелки в СУ „Максим Горки“. Нейни ученици взимат участия в конкурси, състезания и изпити, които имат за цел да демонстрират знания и умения по китайски език и култура. В тези области СУ „Максим Горки“ има класирани ученици на национално ниво, получили признание от различни институции отговарящи за разпространението на езика и културата на Китай, като Посолството на Китай и Институт „Конфуций“, които през последните години оценят работата на Мария Даскалова на високо ниво. През изминалата учебна година под нейно ръководство група ученици заеха първо място в конкурса „Мелодия с аромат на рози”. Доказателство за постигнатите резултати са и спечелените грамоти и завоюваните първи места, както и многобройните покани за изяви на ученици.

Изминалата учебна година Мария Даскалова посвети основно на обогатяване на знанията и подсилването на мотивацията на учениците, както и в засилена работа по взимане на участие и организиране на различни извънкласни дейности. Най-голямото събитие, в което имаше пряка роля, беше организацията за отбелязването на Китайската Нова година, което се реализира с голям концерт и беше отразено от различни медии. Събитието се радва на изключителен успех не само на училищно, но и на обществено ниво. Сред специалните гости бяха директорите на Институт „Конфуций“, както и за първа година двама представители на Посолството на Китай. Освен в Стара Загора, възможност да демонстрират уменията си и да представят достойно СУ „Максим Горки“, ученици на Мария Даскалова се изявиха и представиха блестящо на националното състезание по владеене на китайски език „Китайски езиков мост“ както и защитиха ниво по владеене на езика HSK.

Успехите и положения труд през изминалата учебна година бяха наградени с избора Мария Даскалова да поеме отговорната задача на ръководител на 40-членна група от ученици от България, които заедно да заминат за Китай, град Пекин, където в периода 18 юли – 1 август да се включат в обучителен летен лагер. Благодарение на показаните професионални качества в областта на китайския език и култура СУ „Максим Горки“ зае 11 от 38 предоставени места за ученици, което се случва за първа година и е повод за гордост. По време на престоя в Пекин Мария Даскалова ежедневно работи с учениците, оказвайки им съдействие и помощ във всяко отношение. За работата си тя получи висока оценка от организаторите, родителите както и учениците.

Като учител на СУ „Максим Горки“ по китайски език задачата на Мария Даскалова винаги е била да е пряка връзка на учениците с Китай. През изминалата година тя работи активно с трима ученици в подготовката за тяхното кандидатстване в Китай. Използвайки опита и натрупаните умения, както и познанията за език и култура, тя успешно съдейства и реализира тяхната мечта да заминат в Китай, където в престижни университети да продължат своето образование.

Мария Даскалова с увереност ще продължи да работи за това, учениците на СУ „Максим Горки“ да постигнат успех в училище, както и да ги вдъхновява да се борят за постигането на по- големи цели в образованието и живота си.

Педагогическият съвет на СУ „Максим Горки“ единодушно предлага Мария Станиславова Даскалова – учител по китайски език в СУ „Максим Горки“, за удостояване с наградата на община Стара Загора за „Млад учител“.

Решение на ПС, отразено в протокол № 1/03.10.2023 година.

Директор на СУ „Максим Горки“

Мариана Пенчева