13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                                                                                      П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Педагогическия съвет на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора

Относно:

Присъждане на плакет „Млад учител“

На 4 октомври 2023 година се проведе заседание на Педагогическия съвет на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, на което се прочете и обсъди писмо № 10-11-11323 /01. 09.2023 г. Община Стара Загора. След разискванията се гласува и се прие единодушно решение относно предложение за присъждане на плакет „Млад учител“.

Педагогическият съвет гласува и реши: Предлага за присъждане на плакет „Млад учител“ Петър Иванов Иванов, учител по английски език

Мотивация за избора:

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ работи в НПГВМ непосредствено след завършване на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2018 година. За този срок в колектива на гимназията, младият преподавател по английски език успя да спечели любовта и уважението на своите възпитаници и колеги.

Умението му да общува с младите хора и отличната му езикова подготовка се вписва в облика на националната гимназия.

Израснал в семейство на учители, Петър Иванов има усет към разрешаване проблемите на младежите и осъществяване на техните въжделения.

Качествата му на отличен преводач от и на английски език по проектите „Еразъм +“ го правят ценен млад учител.

През м.май 2023 участва в международната среща в столицата на Португалия, Лисабон, по проект „Еразъм+“ – Erasmus+ Ka1 Courses in Portugal

ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and Learn (Информационно комуникативни технологии и безплатни уеб приложения в образованието: Начини да преподаваш и да се учиш).

съвместно с д-р Анастасия Чолакова, на която представиха НПГВМ „Иван Павлов“ с интерактивни продукти по изключителен начин. 

Участниците в срещата – от Полша, Гърция, Италия, Сърбия, Естония и Португалия са впечатлени от високата степен на владеене на английски език от Петър Иванов, както и компетентността на двамата ни колеги.

След завръщането си от Португалия, двамата преподаватели провеждат курс на обучение сред колегите си.

Той е предназначен за придобиване на практични знания, които могат да се използват в класната стая като нов метод на преподаване, като добавка към вече педагогическата такава. Темите, които бяха засегнати, са следните:

 1. Добавена реалност
 2. Инструменти в Google Classroom
 3. Безплатни уеб приложения
 4. Използване на Google Earth в класната стая
 5. Използване на платформата Moodle (Мудъл) в класната стая
 6. Насърчаване на развитието на педагогически практики, включващи ИКТ
 7. Подкастинг, водкастинг и други мултимедийни медии в класната стая;
 8. Създаване на мултимедийни педагогически уроци
 9. Разработване на еталон за добри практики
 10. Използването на безплатен софтуер за развиване на гъвкавост и иновативност в класната стая
 11. Споделяне на информация чрез безплатни уеб приложения
 12. Изграждане на навици за добавяне на материали, без да нарушаваме авторски права

Курсът беше интензивен и с програма, която застъпваше всичко постепенно и чрез изграждане на базисна рамка в сферата на информативно комуникационните технологии и използването им в класната стая.

Дигиталните умения на младия ни колега Петър Иванов, неговият стремеж към въвеждането на нови методи и средства за мотивация на учениците към учене, дават пример на по-опитните преподаватели какви начини и средства да търсят те самите в учебния процес.

Директор

д-р Камен Ябълкаров