Делегация от провинция Саксония посети Тракийски университет -Стара Загора

Тракийският университет за пореден път посрещна гости от Германия, в която има множество споразумения за сътрудничество с различни партньори. Гостуването бе в отговор на предишна визита на ректора проф. д-р Добри Ярков в град Фрайберг, провинция Саксония през април 2022 г.

Ректорът на старозагорския университет бе лидерът на срещата, на която присъстваха кметът на град Фрайберг г-н Свен Крюгер, проф. Клаус-Дийтър Барбкнехт – ректор на Технически университет Bergakademie Freiberg, проф. Александър Щарке – директор на Клиниката за продуктивни животни към Университета в Лайпциг, д-р Ян Лемке – ръководител на Отдел продажби и проекти в HAVER ENGINEERING Gmbh.

В първата част от официалната среща ректорите на Тракийския университет и на Минна академия – Фрайберг представиха накратко дейността на ръководените от тях висши учебни заведения. Сред присъстващите бяха още представители на ректорското ръководство на Тракийския университет, видни учени от Ветеринарномедицинския факултет, както и представители на “Мини Марица – Изток”.

Минна академия – Фрайберг заема една от най-високите позиции в областта на металургията и минното дело, като понастоящем покрива целият спектър от съвременни технологични специалности. Отличава се с интердисциплинарен изследователски профил, специално фокусиран върху настоящите и бъдещи екологични и икономически предизвикателства – разработване на алтернативни методи за добив на ресурси, енергийни системи, комбинирани материали и рециклиране. Минна академия – Фрайберг е в Топ 10 на университетите в Германия въз основа на външно финансиране според проучване от 2022 г.

Дискусионната среща имаше за цел да засили сътрудничеството между университетите и да създаде възможности за обмен на знания и опит, както и за развитие на общи проекти и научни изследвания. Една от целите е разработване на инициативи за ангажиране на общността и взаимодействие с бизнес сектора и местната администрация, за да се постигане по-широко приложение на устойчивите практики, както и проучване на възможности за развитие и приложение на зелени технологии и иновации, които да допринесат за намаляване на екологичния отпечатък.

Във втората част от срещата пред гостите беше представена дейността на Факултет “Техника и технологии” – гр. Ямбол по направление устойчива мода, както и резултатите от научните постижения на национала програма „Интелигентно животновъдство“, чиято основна цел е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на иновативни методи за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и понижено въздействие върху околната среда. Един от партньорите на Тракийския университет проф. Жеко Ганев – собственик на „ЕЛФИ ТЕХ“ представи някои от постиженията в научно-развойната и приложна дейност като: физикохимична стабилизация и обеззаразяване на питейни води с озон, електролитна дисоциация и окисление за пречистване на отпадъчни технологични води, процеси за преобразуване на въглероден диоксид в алкани, както и плазмено катализационен синтез на метан от лигнитни въглища.

В края на срещата гостите получиха специални подаръци от ректора на Тракийския университет, а ректорът на Минна Академия – Фрайберг връчи на проф. Ярков плакет от самородно сребро – символ на град Фрайберг.

По време на няколкодневната си визита в града на липите гостите от Германия посетиха също туристически забележителности в Старозагорския регион, разгледаха Демонстрационния център на Тракийски университет и Конната база и завършиха обиколката си с беседа в уникалния по рода си Музей на коня и конния спорт.