13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                                                               П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Педагогическия съвет на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора

Относно:

Присъждане на плакет „Млад учител“

На 4 октомври 2023 година се проведе заседание на Педагогическия съвет на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, на което се прочете и обсъди писмо № 10-11-11323 /01. 09.2023 г. Община Стара Загора. След разискванията се гласува и се прие единодушно решение относно предложение за присъждане на плакет „Млад учител“.

Педагогическият съвет гласува и реши: Предлага за присъждане на плакет „Млад учител“ на Делчо Николаев Делчев, учител по български език и литература.

Мотивация за избора:

Делчо Николаев Делчев e възпитаник на НПГВМ „Иван Павлов“ . През 2012 г. завършва специалността „Ветеринарен техник с разширено изучаване на английски език“. Продължава образованието си в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и през 2016 г. успешно се дипломира в специалност „Българска филология“ , степен бакалавър. Непосредствено след това започва следването си във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и през тази година завърши второто си висше образование в специалност „Право“ , магистърска степен.

От 2018 г. е учител по български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“. В пет годишната си практика се изявява като отговорен , отдаден на призванието да бъде учител , постоянно развиващ се , млад специалист. Преподава на ученици от осми до дванадесети клас, класен ръководител е на 8 „Б“ клас , специалност „Ветеринарен техник“.

Включва се в множество обучения , с които повишава педагогическите си умения. Някои от тях са квалификационен курс с тема „Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда“. „Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист“ , „Тиймбилдинг – или как да се разбираме и да сме съпричастни с другите“.

Може би, сертификатът за участие в обучението и проведеният тест на тема „ Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ се оказа най-значим , защото чрез него , в последните две години , г-н Делчев е част от екипа за проверка и оценка на НВО по Български език и литература в град Стара Загора.

През учебната 2018/2019г. беше ръководител на Клуб по интереси „ Реторика в правото“, чрез който успя да докосне и доближи учениците още по-близо до себе си. За бъдещите специалисти в трите специалности на НПГВМ „Иван Павлов“ имаше голямо значение придобиването на по-висока реторическа компетентност, основен компонент от комуникативната култура на съвременния човек. В условията на демокрация и конкурентен пазар умението да формулираш и защитаваш в равнопоставен публичен диалог идеите си, умението да представиш (презентираш) и/или продадеш продукт или услуга, умението да отстояваш себе си и интересите си , придобиват изключително значение.

През изминалата учебна година г-н Делчев, заедно със свои колеги , създаде проекта „Дигитално-медийна грамотност посредством училищна телевизия и радио“ , като по този начин НПГВМ „Иван Павлов“ отново ще бъде със статут на иновативно училище. Желанието на младия специалист е да превърне училището в място , което децата с желание да посещават и да бъдат активни участници в обучението си.

През настоящата 2023/2024 г. е ръководител на клуб по интереси „Литература за матура“. Предназначен е за подготовка на ученици за задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Клубът дава възможност учениците да проверят себе си, като се упражняват чрез решаването на тестове, да отстранят евентуалните пропуски в подготовката си и да придобият увереност в собствените си сили.

Несъмнено 2022/2023 г. учебна година бе най-успешна за г-н Делчо Делчев откъм признание и награди за труда му.

  1. На 25 октомври 2022 г. с ученици от гимназията взе участие заедно с друг филолог от НПГВМ „Иван Павлов“ в онлайн областен конкурс, посветен на старозагорските поети във връзка с 5 октомври „Ден на Стара Загора“. Бяха отличени с първо място и специална награда (таблет и два билета за футболен мач на ПФК „Берое“) Анита Веселинова Арабаджиева , второ място и поощрителна награда Александра Павлова Иванова , както и две почетни грамоти на Денислава Христова и Нелина Йорданова.

  2. На 17 януари 2023 г. бяха изпратени три записа на ученици в Национален ученически конкурс рецитал „Левски – 150 години в сърцето на България“ организиран от община Ловеч , Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч и ОУ „Васил Левски“ в гр. Ловеч. В трета възрастова група бяха спечелени и трите призови места. Съответно първо място за Никола Николов , второ място за Виктория Тодорова и трето място за Мартина Крумова.

  3. На 24 януари 2023 г. бяха изпратени две фотографии на Екатерина Георгиева до Второ основно училище „Петко Р. Славейков“ за Национален конкурс „ Ще обичам аз от сърце“ , а конкурсът е спечелен от друг ученик на НПГВМ „Иван Павлов“.

  4. През месец март 2023 г. бяха изпратени три авторски творби под редакцията на учителя за Национален конкурс „ Жива памет за Апостола“, посветен на сто и петдесет годишнината от гибелта на Левски . Спечелени са три грамоти за достойно представяне на Павел Пенев , Ивелина Мутафчийска и Виктория Тодорова от 10 „А“ клас, воден от г-н Делчев по предмета Български език и литература.

Благодарение активното участие на г-н Делчев в живота на гимназията, всяко едно тържествено откриване на учебната година, както и изпращането на випуските, преминават с емоционалния заряд на творческите му виждания! Освен качествата му на отличен преподавател по български език и литература, той борави умело с помощта на дигиталната техника и по този начин съхранява различните празнични събития за виртуалната летописна книга на НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора.

Умението му да работи в екип, да работи си плам и ентусиазъм, щедро да раздава знанията и уменията си на своите ученици, го прави достоен член на педагогическия колектив на националната гимназия.

Тези качества на г-н Делчо Делчев дават заслужено основание за присъждане на плакет „Млад учител“.

Директор

д-р Камен Ябълкаров