13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                                                                                  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Педагогическия съвет на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора

Относно:

Присъждане на плакет „Млад учител“

На 4 октомври 2023 година се проведе заседание на Педагогическия съвет на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, на което се прочете и обсъди писмо № 10-11-11323 /01. 09.2023 г. Община Стара Загора. След разискванията се гласува и се прие единодушно решение относно предложение за присъждане на плакет „Млад учител“.

Педагогическият съвет гласува и реши: Предлага за присъждане на плакет „Млад учител“ на Красилена Тенева Калъчева-Иванова, учител по български език и литература.

Мотивация за избора:

Г-жа Красилена Тенева Калъчева-Иванова е преподавател по български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“от 6. 12. 2021 г. Тя е възпитаник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Своята бакалавърска степен по специалността „Българска филология“ завършва през 2013г. Г-жа Иванова е магистър „Актуална българистика“(2014 г.), има професионална квалификация „Журналистика“(2012 г.), притежава свидетелство за професионална кралификация „Учител по английски език“(2022 г.).

Знанието е път, пътят е бъдеще, бъдещето е свят , а светът е книга, Младият учител днес е изправен пред предизвикателството на модата „незнание“. Тя заплашва да погълне нашите деца. В динамиката на съвремието и новите технологии четящият млад човек е все по-рядко явление. Г-жа Красилена Иванова посвети изминалата учебна година на популяризирането на четенето сред гимназистите на НПГВМ „Иван Павлов“. С тази нейна кауза бе свързана инициативата „Месец на четенето“ към 18-то издание на „Маратон на четенето“, организиран библиотека „Родина“ в партньорство с Община Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески”. Целият месец април бе посветен на популяризирането на четенето сред учениците на НПГВМ „Иван Павлов“.

Първото събитие от „Месец на четенето“ бе под наслов „Що е библиотека?“, целящо осмокласниците да се запознаят с дейността на библиотекаря и улилищната библиотека.

Месецът на четенето продължи със среща със Снежана Маринова – знакова фигура в обществения живот на Стара Загора. Дългогодишната директорка на Регионална библиотека „Захарий Княжески” представи пред учениците новата си книга „Мозайка от миналото на Стара Загора”.

Последва кампанията „Едно кафе с книга, моля!“ – във фоайето на първия етаж на гимназията учениците имаха възможност да споделят своята любима книга или да си изберат такава. На чаша кафе или чай се проведоха разгорещени дебати, а децата смело защитаваха своите позиции. Късметчетата с цитат от книга пък даряваха не само с усмивка всеки посетител, но и предивикаха артистични изяви на участниците.

Гимназистите на НПГВМ „Иван Павлов“ участваха и в осемнадесетото издание на маратона „Четяща Стара Загора“, провело се в Културния център на града. Те прочетоха откъси от свои любими произведения, а някои дори представиха свое лично творчество.

Инициативава „Месец на четенето“ в НПГВМ „Иван Павлов“ приключи с маратон по четене „Аз ще чета, а ти ще ме чуеш ли?“ . Събитието се проведе в Световния ден на книгата и авторското право. В маратона се включиха ученици от всички класове. Някои споделиха лично творчество както на български, така и на английски език. Учители също поеха предизвикателството и четоха пред публика.

Част от идеята за популяризиране на четенето сред младите хора е участието на г-жа Красилена Иванова в национална програма „Осигуряване на съвременна образоватена среда“ модул „Библиотеките като образователна среда“ за учебната 2021/2022 година. Целта на проекта е учениците да формират отношение към четенето, да са по-осведомени, да могат да извличат необходимата информация, да познават съвременната художествена литература, да комуникират по-ефективно, да развиват критично мислене, да се социализират успешно, изграждайки своята емоционална интелигентност.

В следствие реализирането на проекта бяха закупени 83 нови заглавия на книги, с които се обогати библиотечния фонд в училището, бе изграден кът за четене, в който се провеждат интересни срещи и беседи, бяха закупени 148 читателски карти за две библиотеки – библиотека „Родина“ и регионална библиотека „Захарий Княжески“ , проведоха се два цикъла от общо 22 лекции с външни лектори на теми: „Предприемачество“ и „Град Стара Загора – град с хилядолетна история“.

За учебната 2022/ 2023 година г-жа Красилена Иванова участва в разработването на проект по национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Целта на проекта е свързана с подобряване качеството на образователната среда в училище чрез изграждането на нов, модерен и мултимедиенооборудван кабинет по български език и литература и история и цивилизации. Очаква се така да се подмогне процесът на усвояване на знания, умения и компетентности по общообразователните предмети в тази хуманитарната сфера, да се затвърдят междупредметните връзки, да се работи за по-добри резултати от олимпиади, състезания, НВО и ДЗИ. Проектът е в очакване на одобряване.

Г-жа Красилена Иванова притежава креативност, дисциплина и отговорност, които прилага успешно в своята работа като учител. Като млад преподавател тя използва иновативни методи на обучение и прилага съвременните технологии в учебния процес: презентации, ел. учебници и помагала, „живи листи“ и игри, дебати и дискусии в часовете по литература. „Целта е ученикът чрез любопитното и забавното да стигне до полезното и важното“ – аргументира самата тя своя начин на преподаване. Тя умее да възпитава у учениците си умения и компетентности, които те прилагат практически в живота си.

Г-жа Красилена Иванова вече близо две години успешно подговя гимназисти за НВО и ДЗИ. Средният успех на ръководените от нея две паралелки на ДЗИ през май месец 2023 година е над средното за областта.

Г-жа Иванова е член е на журито на „Ден на таланта“ и националния конкурс на НПГВМ „Иван Павлов“ „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ в категорията „Сайт, ,блог, репортажна статия, късометражен филм“. Активно се включва в подготовката на празнични събития на гимназията.

Нейни възпитаници заемат призови места в различни национални конкурси. Един от тях е този на НПГВМ „Иван Павлов“ -„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ в категория „Есе“ за учебната 2021/2022 година: първо място за Станимира Димитрова от 10. Б клас, трето място за Анхела Колева 11. Б клас и специална награда за Жаклин Белева от 10. Б клас.

За краткото време, през което г-жа Красилена Иванова работи в НПГВМ „Иван Павлов“, тя упешно се включи в нашия екип. Със своята усърдност и умения в работата г-жа Иванова помага за развитието на гимназията в положителна насока. Учителят трябва да мотивира, насърчава и образова. Той трябва да влиза в ролята на ментор, модел за подражание и съветник. Г-жа Иванова е точно такава личност. Тя е търсещ, откриващ и развиващ се млад човек. Ето защо от НПГВМ „Иван Павлов“ смятаме, че Красилена Иванова е един достоен пример за млад учител днес и безпорно заслужава този приз. Нека професионалните и лични успехи следват пътят ú и занапред!

Директор

д-р Камен Ябълкаров