Старозагорските общински съветници проведоха последното си заседание за мандата

По време на последното за мандат 2019-2023 г. редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора бе взето решение за утвърждаване на максимален размер на пенсията – до 530 лева, за ползване на карти с намаление при пътуването с автобусен и тролейбусен транспорт за пенсионери и лица с намалена трудоспособност. Новите условия влизат в сила от 1 ноември 2023 г.

Старейшините подкрепиха с 41 гласа кандидатстване по процедура за финансово подпомагане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост, финансирана от Министерството на младежта и спорта с проект ,,Текущ ремонт на лекоатлетическа писта на тренировъчен стадион „Берое“, гр. Стара Загора“.

„Една от главните цели на Община Стара Загора е създаването на устойчива среда за развитие на физическото възпитание и спорта у подрастващите – деца и младежи и развитие на спорта за всички. Чрез спорта като цяло ние целим не само изграждане на умения и навици за здравословен начин на живот, но и формиране на социални качества – дисциплина, самоконтрол, толерантност, работа в екип“, се казва в предложението.

Общински съвет Стара Загора отпусна три еднократни финансови помощи. По традиция, в края на мандата на ОбС, всеки един от общинските съветници получи обща снимка за спомен, направена в края на септемврийската сесия.

Стефани Бабадалиева