В СУ „Иван Вазов“ се прилагат различни форми за здравословен начин на живот сред учениците

На 24 октомври 2023 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) Стара Загора гостува на учениците от 9.а и 9.б клас от СУ „Иван Вазов“. Посещението беше във връзка с финалната фаза на проект „Храната и хората“, част от националния ученически конкурс към МОН „ Посланици на здравето“. Проектът цели повишаване на осведомеността относно здравословния начин на живот сред учениците. Специалният акцент е върху здравословното хранене и прилагане на съвременните STEM образователни практики за задълбочено разглеждане на въпроса за здравословния и устойчив начин на хранене. В контекста на тези глобални проблеми и инициативите за преодоляването им , сред учениците бе важно да се проведе действена кампания за разясняване на причините за затлъстяването при младите хора. То е в основата на редица заболявания и затова следва да се положи научна основа за изграждане на здравословен начин на живот, който включва рационално хранене и двигателна култура.

В тази връзка в предразполагащата атмосфера на СТЕМ центъра по природни науки гл. инспектор Искра Динева към РЗИ гр. Стара Загора изнесе беседа за здравословното хранене, която завърши с дебати по актуалната и обемна тема. Учениците отговаряха на въпроси свързани със здравето.

В дейностите по проекта се включиха голям брой ученици от различни етапи на образование, които проучвайки въпроса за здравословния и устойчив начин на хранене и значението на физическата активност в училище, създадоха теоретични, практически и експериментални модели, които спомогнаха за рационализиране концепцията за здравословен начин на живот и прилагането ѝ от младите хора в училищна среда и извън нея. На финална фаза бяха създадени голям брой ресурси, интегриращи повечето от учебните дисциплини, които да станат част от материалите за провеждане на здравно образование в училище.

Директор

Динко Цвятков