13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ за 2023 г. на проф. д-р Галя Кожухарова – директор на Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет Стара Загора

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

От името на академичната общност на Тракийски университет – Стара Загора бих искал да предложа номинацията на проф. д-р Галя Кожухарова за връчване на ценната общинска награда – плакет „Анастасия Тошева“ за принос в сферата на образованието и науката.

Проф. д-р Галя Кожухарова е директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет – Стара Загора и заема поста председател на Съвета на ДИПКУ. Тя започва своята работа в ДИПКУ през 1985 г., като изпълнява длъжността директор на институцията в продължение на четири мандата (шестнадесет години).

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е едно от първите специализирани звена за квалификация на педагогически специалисти в България с над 60 годишна история. Под вещото ръководство на проф. Кожухарова, през годините ДИПКУ се е утвърдил като водеща институция, осигуряваща учебно-квалификационна дейност за над 2000 български учители годишно, съобразно най-съвременните тенденции в образователната практика. Ежегодно екипът на Департамента организира десетки обучения за педагогически специалисти от цялата страна, като по този начин допринася за осигуряване на висококачествено образование на хиляди български младежи.

Като част от своята научно-изследователска дейност, ДИПКУ ежегодно организира и Национален педагогически форум с международно участие, който е своеобразна платформа за споделяне и изява на иновативни практики на учители и в същото време – подпомага кариерното им развитие, служи за изграждане на образователни перспективи и политики в областта на образованието и квалификацията.

Не на последно място, благодарение на проф. Кожухарова и екипа на ДИПКУ, Тракийски университет и град Стара Загора са пряк участник в Европейската нощ на учените – най-мащабното континентално събитие в чест на науката, научните изследвания и иновациите. То показва многообразието на науката и нейното въздействие върху ежедневието на гражданите по забавен и вдъхновяващ начин. Целта на инициативата е да приближи учените и научните изследвания до широката общественост и да повиши интереса на младите хора към кариера в областта на науката. През 2023 г. Европейската нощ на учените се проведе в 27 държави членки на ЕС и страни, асоциирани към европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ под общата тема как човечеството се адаптира към промените в климата.

В тази връзка, със своята ангажираност през годините, проф. Кожухарова несъмнено е допринесла за утвърждаване авторитета на Тракийски университет и град Стара Загора като ключово средище за развитие на науката и образованието в България.

Научни постижения

От 2015 г. проф. Кожухарова заема академичната длъжност професор по Методика на обучението по математика. Нейните научни интереси са в областта на методиката на обучението по математика, ИКТ в образованието, образователния мениджмънт, педагогическите изследвания.

Осъществила е следните специализации в чужбина:  

  1. International Committee of Adlerian Summer  Schools and Institutes (ICASSI), Пояна Брашов, Румъния – 2010 г.

  2. Специализации: International Committee of Adlerian Summer  Schools and Institutes (ICASSI), Сибиу, Румыния – 2019г.

  3. Малтепе университет (Maltepe University), Истанбул, Турция, 2015.  

  4. Университетът на Малта (University of Malta), Малта, 2018.

Проф. Галя Кожухарова притежава дългогодишен опит в преподавателската сфера, работейки с ученици, студенти и учители. Научната й активност включва издаването на 8 книги, 30 учебника, сборници и учебни помагала, над 130 научни статии. Всичко споменато дотук, както и фактът, че е участвала в над 20 международни и национални проекта и е член на Съюза на математиците в България, твърдо говорят за обширните й научни компетенции.

Екипът на Тракийски университет оценява високо качествата на проф. д-р Галя Кожухарова, свързани с образователната й дейност и колаборациите й с колеги, ученици и студенти по време на множество събития в Стара Загора и в страната, и с категорично единство я номинира като достоен кандидат за присъждане на плакета „Анастасия Тошева“ за 2023 г.

Ректор на Тракийски университет:

Проф. д-р Добри Ярков