С площадка за обучение по БДП се сдоби ОУ „Кирил Христов“

Имам удоволствието да ви представя нашата нова придобивка. Това е една от трите спечелени и завоювани Национални програми (НП) на Основно училище ,,Кирил Христов” Стара Загора за тази учебна година. Предстоят още много изненади за възпитаниците на учебната институция.

Модулът „Площадка за обучение по БДП“ (Безопасност на движението по пътищата)е в рамките на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Този модул е ключов инструмент за създаване на съвременна и ефективна образователна среда, която подпомага развитието на устойчиви учебни практики и подобрява образователния опит.

За нас е вдъхновение винаги да работим с иновативни ресурси за обучения, и да изграждаме по-добро бъдеще за образованието и учениците на ОУ,,Кирил Христов’’ Стара Загора!

Георги Димитров

психолог в ОУ „Кирил Христов“