13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ на община Стара Загора за високи постижения в областта на науката и образованието на

Йорданка Кирилова Раденкова старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“

Йорданка Кирилова Раденкова е старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“ от 1996 година и има 37 години стаж по специалността. Завършила е висше образование степен магистър по специалност „Български и руски език“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, притежава IV ПКС.

С постъпването си в училище „Максим Горки“ госпожа Раденкова започва целенасочена работа за мотивиране на учениците да повишават знанията и уменията си по български език и литература, подготвя ги за участие в олимпиади и състезания, както и за изяви в извънкласни и извънучилищни дейности. През годините госпожа Раденкова се е утвърдила като личност, открояваща се с ярка индивидуалност, високо ниво на професионализъм и диалогичност. Работи съвместно с РУО, училищата, неправителствените и граждански организации. Години наред е била председател на Методическото обединение по български език и литература и активно е участвала като представител на учителския колектив в работата на Училищното настоятелство при СУ „Максим Горки“. Председател е на постоянната комисия за изготвяне на Училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, член е на комисията за изготвяне на Правилника за дейността на СУ „Максим Горки“. Ежегодно е включвана като специалист в областни и национални комисии за проверка и оценка на изпитните работи на учениците от РВО, НВО и ДЗИ.

Името ѝ е безспорен знак за професионализъм, изявена творческа и обществена позиция, за отговорност и всеотдайност не само в училищната общност, но и сред старозагорската общественост. В годините нейните ученици са се класирали както на областни кръгове на олимпиадата по български език и литература, така и на призови места в национални и конкурси.

През изминалата учебна година с активната си работа госпожа Раденкова допринася за популяризирането и издигането на авторитета на училището сред обществеността на гр. Стара Загора. Тя бе част от екипа, реализирал и презентирал сборника „Полет“, посветен на 60-годишнината от основаването на училището. Учениците от последния й випуск направиха препис на Паисиевата „История славянобългарска“, който подариха на училището. По повод 300-годишнината от рождението на Пайсий Хилендарски настоящите й възпитаници подготвиха сборник с рисунки на печата на възрожденеца. Емоционални и запомнящи са и празничните концерти на абитуриентите по повод завършването на училище, подготвяни под нейното ръководство.

Като дългогодишен преподавател по български език и литература в училище „Максим Горки“ госпожа Раденкова работи отговорно и всеотдайно за подготовката на своите ученици за НВО и ДЗИ. Интересува се от съвременните тенденции в развитието на езиковото и литературно образование и постиженията в областта на езика и литературата. Участва в квалификационни курсове за повишаване на педагогическите си компетентности. Използва в пряката си работа с учениците интерактивни методи на преподаване и обучение. Много умело направлява протичането на часовете и създава обстановка за творческо мислене. Извела е доста випуски и много от бившите й ученици вече са успешни журналисти, учители, лекари, предприемачи – успешно реализирани млади хора. Госпожа Раденкова притежава собствен стил на работа, който учениците и родителите оценяват високо.

Йорданка Раденкова е класен ръководител и като такъв има отговорно отношение към изпълнение на задълженията си, но и постижения в сътрудничеството с учениците и родителите им. Висока е успеваемостта на класа със седемнадесет отличници, а отсъствията по неуважителни причини са единични. По нейно предложение учениците от класа й се включиха в организацията по провеждането на тържествения концерт по повод 60-годишнината на училището. Благодарение на умението да общува с учениците и да разбира техните желания и проблеми в класа й цари атмосфера на разбирателство, уважение и позитивизъм.

Г-жа Раденкова работи активно за утвърждаването на СУ „Максим Горки“ сред образователните институции в града. Тя е отговорен и отдаден на професията преподавател, уважаван от ученици и родители.

Педагогическият съвет на СУ „Максим Горки“ единодушно предлага Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“, за удостояване с наградата на община Стара Загора за високи постижения в областта на науката и образованието „Анастасия Тошева“.

Решение на ПС, отразено в протокол № 1/03.10.2023 година.

Директор на СУ „Максим Горки“

Мариана Пенчева