Тракийският университет е партньор на международна конференция за иновации в образованието

Първата по рода си „Конференция за иновации в образованието – наука без опитни животни“ събра в София учени от престижни университети и представители на различни организации от страната и чужбина. Форумът се организира от Сдружение „Кампания и активизъм за животните в индустрията(КАЖИ) в партньорство с единствените две висши училища в България, в които се изучава ветеринарна медицина – Тракийски университет и Лесотехнически университет.
🔰В рамките на двудневната конференция български и чуждестранни лектори ще обменят опит като представят добри практики, научни достижения и иновативни решения, които улесняват преподаването и усвояването на практически знания посредством алтернативни методи без включването на животни.
🎙“Иновациите в образованието и науката без опитни животни са направления, които все повече ще стават актуални. Ние като водещи учебни заведения трябва да отговорим на тези предизвикателства. Фактът, че сме тук, е гаранция, че сме съпричастни към темата и в наше лице имате пълна подкрепа за по-нататъшни действия. Заедно, подавайки си ръка, трябва да извървим този път!” – каза по време откриването на конференцията проф. Румен Бинев, зам.-ректор на Тракийски университет и дългогодишен преподавател във Ветеринарномедицинския факултет.
🎓Опитът на старозагорското висше училище по темата за алтернативите методи, заместващи изпозването на животни в учебната и научно-изследователската дейност, ще е споделят редица водещи лектори от Тракийски университет в рамките на конферентната програма.
👩‍🎓Д-р Ивяна Иванова, част от екипа на „Ветсим“ – първия в страната симулационен център – ще разкаже повече за същността на симулационното обучение и какво място заема то в подготовката на бъдещи ветеринарни лекари.
👩‍🎓Представителите на катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” – гл. ас. д-р Наталия Григорова и гл. ас. д-р Женя Стоянова Иванова ще застъпят в своите презентации съответно темата за използване на клетъчни линии като етични алтернативи на тестовете върху животни в научните изследвания, както и иновативните подходи в практическото обучение по физиология на животните.
👩‍🎓Д-р Румяна Димитрова от секция „Хигиена, етология и защита на животните“ ще разкаже за промяната на научните възгледи и обществените представи относно благосъстоянието на експерименталните животни във връзка с развитието на познанията за тяхната психиката, съзнание и изпитването на болка. Съавтори на презентацията са проф. д-р Красимира Узунова, доц. д-р Надя Бозакова и д-р Мехмед Халил.
🧑‍🔬Финалният щрих на силното представяне от старозагорската академична общност ще бъде поставен с темата за използване на полиестерни макети като заместител на препариране на животни за образователни цели, представена от д-р Руско Петров – ветеринарен лекар в Тракийски университет и оперативен управител на Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“.