Молитва за България от проф.Борис Йоцов

През учебната 1942 г. във всички български училища е въведена Молитва за България с автор проф. Борис Йоцов, български литературен критик, историк и академик, утвърждава я и в качеството си на  министър на народното просвещение. Произнасяла се наизуст както „Отче наш“. В Окръжното, с което била разпратена, било подчертано:

„Времената, които живеем, изискват неотменно от всеки българин да има дълбока вяра в силата и успеха на нашия народ. Това важи особено много за нашите деца, за нашите юноши и младежи. В техните души трябва да гори винаги образът на Родината. Учениците трябва да стават и лягат с мисълта за нейното безсмъртие и историческо предназначение в света. Тая мисъл трябва да бъде молитва за щастието на Родината.“

Господи, Боже наш!

Ти, който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва! Озари ни с лъчите на могъщия преблаг Дух и разпали в сърцата ни искрата, която си вложил в нас! Укрепи в гърдите ни пламъка на свобода и правда! Просветли ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за Твоята велика милост!

Ти, Който си вдъхновявал за светли дела нашите духовни първенци, Ти, който си благославял меча на нашия воин и си го водил към подвиг и величие, Ти няма да забравиш и нас! Простри десница над нас да вървим по Твоя път с нашия избран народ – Твой верен раб и воин, заседнал в своята земя по Твоя воля!

Дай ни сили да живеем и да работим за благото и величието на Отечеството! Дай на скъпата наша Родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния устрем, за да лети през вековете, водена от своя мъдър Цар, към победи и възход, към могъщество и вечност – за Твоя слава! Амин!

(из публикация на Елена Митева от стената на Миглена Димитрова )

Когато са го разстрелвали на 1 февруари 1945 г., видният изследовател на Българското възраждане се е молел с тези слова – проф. Борис Йоцов, виден изследовател на Българското възраждане, славист с международна известност, член и почетен член на редица европейски университети, имал нещастието да е министър на народното просвещение в Царство България.

Повече за този виден българин може да научите от сайта http://yotsov.ilit.bas.bg/