Тракийският университет ще подпомага аграрното развитие на Нигерия

По покана на д-р Дикко Радда, губернатор на севернонигерийския щат Кацина, от 14 до 18 октомври т.г. екип на Тракийски университет – Стара Загора в състав: проф. дн Нели Грозева, зам.-ректор; доц. д-р Мима Тодорова; д-р Емил Димитров; Георги Мошков; Райчо Райчев; извърши почвени проучвания, които ще послужат за разработване на планове за развитие на посеви, механизация и напояване в щата Кацина и в перспектива за изграждане на преработвателни съоръжения.
Крайната цел е да бъде изготвена цялостна практическа схема за аграрно развитие на десетки хиляди хектара земя в Кацина.
Българските специалисти бяха приети от губернатора на щат Кацина д-р Дикко Радда и наред с теренната работа проведоха и ползотворна дискусии с комисарите (щатски министри) за земеделието и за поземлените въпроси.
Проучванията на Тракийски университет – Стара Загора за аграрно развитие на щат Кацина представляват най-широкообхватното двустранно сътрудничество между България и Нигерия в областта на селското стопанство през последните 20 години.