В гр.Мерсин, Турция приключи последната мобилност по проект „Агресия! Не, благодаря!“ на ДГ№20 „Мир“

Приключи последната мобилност по проект „Агресия! Не, благодаря!“поErasmus + Program, Key Action 2, SchoolEducationSector, Contract № 2021-1-BG01 – KA220 – SCH – 000024537   “Aggression! No, thanks! “, която се състоя в периода 25.10. – 29.10.2023 г. в гр. Мерсин, Турция. Участваха партньори от образователни институции от 5 различни държави : Плоещ/ Румъния, Неапол/ Италия, Дебър/ Република Северна Македония, Стара Загора/ България и Мерсин/ Турция.

Екипът по проекта, заедно с г-жа Петя Копанова, съставен от усърдни и ангажирани участници, успешно приключи последната мобилност в рамките на проекта „Агресия! Не, благодаря!“. Този проект беше фокусиран върху развиването на стратегии за предотвратяване на агресия и насилие, както и на укрепване на мирното съжителство и толерантността в обществото. Участниците от различни държави и културни фонове бяха обединени от общата цел да създадат по-хармонична и безопасна общност.

В периода на последната мобилност, участниците участваха в разнообразни образователни и културни активности, които включваха лекции, дискусии, работилници и посещения на местни институции и организации. Тези събития им позволиха да разширят своите знания по темата за превенция на агресията и да споделят най-добрите практики от собствените си страни.

Теми, обхванати по време на мобилността в гр. Мерсин, Турция:

Ден 1: Ефективни методи за управление на стреса като цяло.

Ден 2: Управление на стреса в училищните образователни дейности.

Ден 3: Управление на стреса в детската градина и часовете по специално образование.

Ден 4: Работилници в детската градина.

Ден 5: Оценка и проучване

Важен аспект на проекта беше и изграждането на международни връзки и приятелства. Участниците разбраха, че работейки заедно, те могат да постигнат значителен напредък в развитието на стратегии за предотвратяване на агресията и подобряването на обществения диалог.

След успешното приключване на последната мобилност, екипът по проекта се завърна с нови идеи. Проектът „Агресия! Не, благодаря!“ не само укрепи познанията на участниците, но и ги вдъхнови да продължават да работят за мир и толерантност в своите общности.

С това приключваме още една успешна мобилност по програма Еразъм и оставаме с увереност, че бъдещето ще бъде по-добро, благодарение на усилията и ангажимента на този невероятен екип. Нека този проект бъде източник на вдъхновение и мотивация за всички, които се стремят към по-мирно и хармонично общество.