13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                       ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение на педагогическия колектив на ППМГ „Гео Милев“ за присъждане на награда „Анастасия Тошева“ за 2023 г. на Мариана Василева Костова – старши учител по математика.

След решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора, педагогическият колектив на гимназията предлага наградата „Анастасия Тошева“ за високи постижения в областта на науката и образованието в община Стара Загора да бъде връчена на госпожа Мариана Василева Костова – старши учител по математика в ППМГ „Гео Милев“.

Госпожа Мариана Костова е завършила висшето си образование с ОКС „Магистър“ в ПУ „Св. Паисий Хилендарски“ през 1996г. Работи в ППМГ “Гео Милев“ гр. Стара Загора от 2017г. Основните мотиви за нейното номиниране са високите постижения на учениците ни от VII клас на НВО по математика. Ежегодно училището ни се класира сред десетте най- добри училища в страната, като за учебната 2018/2019 – 10-то място; 2019/2020 – 10-то място; 2021/2022 – 7-мо място и 2022/2023 – 8-мо място.

Учениците на госпожа Костова постигат високи резултати и заемат призови места на общински и областни кръгове на Националната олимпиада по математика, регионални и национални състезания.

Госпожа Костова ежегодно участва в областните комисии за проверка и оценка на писмените работи от Националната олимпиада по математика, Национално състезание „Европейско Кенгуру“, Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас, както и в комисиите за проверка и оценка на НВО по математика.

Изяви на ученици

  1. Участия и високи резултати на ученици на общински и областни кръгове на НОМ

  2. Четири ученици с максимален резултат от 100 точки на НВО по математика през 2020, двама през 2022 година и пет ученици с максимален резултат 100 точки през 2023 година като: Среден резултат по математика за страната- 35,29т.

Среден резултат по математика за областта- 33,68т.

Среден резултат по математика за ППМГ “Гео Милев“- 86т.

  1. Един ученик от V клас със златен медал от международната олимпиада KINGS 2023 година
  2. Участия и високи резултати на ученици на общински и областни състезания по математика

  3. Множество медали на ученици от участия в международното математическо състезание „Математика без граници“.

Госпожа Костова работи активно през годините в дейности за подкрепа развитието на ключови компетентности на учениците в областта на математиката- Занимания по интереси, 2021/2022 и 2022/2023 учебна година., както и в Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“, 2022/2023 учебна година.

Учениците от ППМГ “Гео Милев“, избрали математиката за свой приоритет са изключително умни и амбициозни, което изисква от учителя висока професионална компетентност и проява на лична отговорност в ежедневната преподавателска дейност.

Г – жа Костова умее да мотивира учениците и възпитава у тях нагласа за учене през целия живот, както желание и воля за успех.

Предвид гореизложените мотиви, предлагаме на вниманието Ви един безспорен професионалист, всеотдаен и последователен в работата си, работещ за успеха на учениците и за издигане на имиджа на ППМГ „Гео Милев“, който заслужава да бъде удостоен с наградата „Анастасия Тошева“ на Община Стара Загора.

С уважение:

Мариета Петрова

Директор на ППМГ „Гео Милев“

Стара Загора