Седмица на “#Erasmus Day” за поредна година в Детска градина №20 „Мир“

През периода 09.10. – 16.10.2023г. се състоя седмицата на “#Erasmus Day”. За поредна година Детска градина №20 „Мир“ – гр. Стара Загора се включва в отбелязването на дните на Еразъм+.

Идеята на “#Erasmus Day” е с цел разпространение, по-голяма разпознаваемост и достъпност на програмата. Целите са ползите от мобилност, положително въздействие на проектните резултати и значението на програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, участващи в програмата.

Като координатор по проект „Агресия! Не, Благодаря!“ – Erasmus + Program, Key Action 2, SchoolEducationSector, Contract № 2021-1-BG01 – KA220 – SCH – 000024537   “Aggression! No, thanks! “, екипът на детската градина се включи с много и разнообразни дейности. Децата подготвиха разнообразни игри, свързани и реализирани по време на проекта, които могат да бъдат видяни в YouTube – канала на детската градина и на проекта „Агресия! Не, Благодаря!“:

Партньори в проекта са училище „Сара Монти“ от Италия, Общинска детска градина в град Дебър – Северна Македония, Детска градина в град Плоещ – Румъния и деца от предучилищна група в турския град Мерсин, област Анталия.

Целта на проекта е разработване на план и методология за работа с деца с агресивно поведение. Всяко партньорско заведение ще допринесе за популяризиране на темата и ще предложи решения за справяне с агресията.

От 9 до 13 май Стара Загора  бе домакин на първата среща на живо между участниците в проекта. По време на посещението бяха представени техники за управление на агресията за релаксация, емоции и решаване на проблеми.

Стойността на проекта е 143 хил.евро и е финансиран по програма „Еразъм +“.