13 са предложенията за присъждане на награди за високи постижения в образованието и науката в Стара Загора за 2023 г.

В навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители, Община Стара Загора отново ще връчи отличията си за високи постижения в образованието и науката. До определения срок до кмета на Общината са предложени общо 13 номинации . 7 от тях са за наградата „Анастасия Тошева“ . От тях- 6 са индивидуални и 1 – колективна. Кандидатите са: 1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ .

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили 6 предложения:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Както всяка година и тази Долап.бг ще ви представи предложенията без редакторска намеса:

                                                                                                              ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Педагогическия колектив на Основно училище „Кирил Христов“ за удостояване с плакет „Анастасия Тошева“ на Екатерина Славова Йовчева – старши учител по математика .

Мотивите ни са следните:

 1. Госпожа Екатерина Йовчева е високо квалифициран педагогически специалист с над 29 годишен педагогически опит. Като преподавател по математика г-жа Екатерина Йовчева постига успехи със своите ученици на общинско, областно и национално ниво, защото поставя ученика в центъра на своето преподаване и опознава, развива и обогатява индивидуалните му потребности. В преподавателската си дейност залага на интерактивните методи за преподаване. От 2020 г. е иновативен учител. Мотивира и подготвя учениците си да участват в различни състезания.

 • През 2018/2019 г. участие в Десетото издание On line състезание по математика Мартин Петров зае престижното второ място, а Калоян Петков –четвърто място.

 • От 2020 г. е иновативен учител в училището и представя в открити уроци една от иновациите за успешно обучение по математика на открито, извън класната стая.

 • През 2021 г. единствен в област Стара Загора нейният ученик Калоян Петков получи максималния брой от 100 точки на Национално външно оценяване по математика в област Стара Загора.

 • През април 2022 г. получава Грамота от РУО-Стара Загора за споделяне на добри практики пред учители по математика от област Стара Загора на тема: “ Разработване и използване на дигитално учебно съдържание по математика за преподаване в електронна среда.

 • През 2022/2023 учебна година Зоя Генова, Бояна Балабанова и Виктор Неделчев се класираха за областен кръг на олимпиадата по математика.

 1. Работата с ученици със специални образователни потребности изисква търпение, упоритост и въображение. Промяната в положителна посока понякога е незначителна и отнема много време, но регресът може да бъде мигновен. По тази причина в своята педагогическа работа г-жа Екатерина Йовчева е отделила специално внимание на този въпрос.

 • Пише съавторско Електронно учебно помагало „Човекът и природата в света на геометрията“ за ученици със специални образователни потребности. Издадено през м. март 2014 г. съвместно с доц. д-р Жана Атанасова – електронно учебно помагало „Човекът и природата в света на геометрията” предназначено за ученици от 5 клас – ISBN – 978-954-691-075-2. Учебното помагало е предназначено за учители от общообразователните училища, ресурсни учители, специални педагози, родители, студенти по специална педагогика, по математика и биология, както и всички, които се занимават с обучението на ученици със специални образователни потребности.

 • Автор на Учебни помагала по математика за V – VII клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа, одобрени от МОН и публикувани в сайта на МОН. https://web.mon.bg/bg/100974

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5 тел. 02/ 4250470; e-mail: azbuki@mon.bg; www.azbuki.bg; www.azbuki.eu Графично оформление: Иво Христов, Иван Шопов Първо издание, 2020 г. Формат: 210х280 мм; 2261 страници e-ISBN 978-619-7065-75-6

 1. Госпожа Йовчева е координатор на редица проекти с национално и европейско финансиране, които пише и успешно реализира съвместно с колегите си от училището.

 • Проект „Педагогика в зелено“ 2019-1-BG01-KA101-061869 по програма „Еразъм +“ , ключова дейност КД 1„Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование”, съвместно с Испания. Този проект беше един от най-високо оценени екологични проект в България и по покана на ЦРЧР, гр. София беше представен пред широка аудитория.

 • Европейски проект „Да направим най-доброто с отпадъците“ по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ 2019-1-PT01-KA229-061087_5, съвместно с Португалия, Турция, Полша, Румъния и Италия.

 • Европейски проект KA226-D49832E2 „Цели за устойчиво развитие за учениците“ по програма Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, съвместно с Република Хърватия и Република Северна Македония.

 • Проект „ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ (LIFE15-GIE/BG/000977) и е разработен по програма LIFE на Европейския съюз, съвместно  с Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета Либри“.

 • През 2022 г. след оспорван конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект в рамките на традиционната Национална кампания „Чиста околна среда“, проект по ПУДОС на тема: “Внедряване на модерно решение за мониторинг на параметрите на качеството на въздуха и повишаване на познанията по темата за опазване на околната среда посредством интерактивни технологии“.

 • Участие в екологичния проект „Големият лов на растения“

 • През 2023 г. проект ,,Pure air for green future”, финансиран по програма EUTEENS4GREEN и изпълняван от фондация Български младежки воден парламент.

 • „Индивидуални квалификационни дейности“ по секторна програма „Коменски“, дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал“. Участие в обучителния курс на тема: Producing interactive and multimedia based e-learning content град Винер Нойщад – Австрия от 23 юни – 30 юни 2012 г. .

 • Училищни партньорства по секторна програма „Коменски” на програмата „Учене през целия живот”. Европейски проект “ Circus Comenius“.

 1. Участия с доклади в национални и международни форуми

 • Участие с доклад на Международната конференция “Образователни политики в 21 век” на тема: „ Информационните технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности“. Статия в електронния сборник на Международната конференция “Образователни политики в 21 век”, на тема: Информационните технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности – м. март 2014 г.

 • Участие с доклад на 11-ти семинар по екология 2018 г. с международно участие на тема: „Училищното образование – условие за формиране на положително отношение към опазване на околната среда и екологията“. Статия в сборника на 11ти СЕМИНАР по екология-2018 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 26-27 април 2018 г. София на тема”Училищното образование – условие за формиране на положително отношение към опазване на околната среда и екологията», организиран от ИБЕИ.

 • Участие с доклад в Регионална конференция „Пътят към приобщаващото образование“- 28-29 април 2022.

 • Участие с доклад в Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България“- 30-31 май 2022г.

 1. Интересите на г-жа Екатерина Йовчева са свързани и с екологията и опазването на околната среда. Участвала е като доброволец в проекти, свързани с опазване на българската природа. По нейна инициатива училището има разработена стратегия за екологично образование. Ръководи екоклуб към училището, който е член на Младежки воден парламент и участва в различни състезания и викторина на екологична тематика. Екоклуб „Посланици на природата“ към ОУ“Кирил Христов“ е създаден от г-жа Йовчева и има успехи в национални и международни форуми.

 • През юни 2017г. участие в XXVI МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА, 2017”и присъдени златни медали и плакет за училището.

 • През ноември 2017 г. участие в XVI Национално състезание по природни науки и екология в гр. Кюстендил- почетното четвърто място с проект „Отпадъците не изчезват, те ни затрупват“.

 • Вторият национален онлайн конкурс за детска рисунка „Нашата крехка планета“ по повод Деня на Земята- април 2021 г.- медали, красиви плакети и грамоти получиха от Община Долна Митрополия седмокласници от ОУ „Кирил Христов“ – членове на еко клуб „Посланици на природата“, с ръководител Екатерина Йовчева. Те участваха във Втория национален онлайн конкурс за детска рисунка „Нашата крехка планета“ по повод Деня на Земята, в който се включиха над 600 ученици от цялата страна. Първо място и златен медал спечели Пламена Колева от VII „б“ клас, второ място и сребърен медал – Калоян Станев от VII „д“ клас, трето място и бронзов медал – Сиана Сивова от VII „г“ клас.

 • Онлайн конкурс на тема „(Без)действието ни към Земята – съвременни екологични проблеми и техните иновативни решения“- 5 юни 2020 г.- грамоти за второ и трето място за разказ и презентация.

 • През 2022 г. на екоклуб „Посланици на природата“ е присъдено първо място за клуб реализирал най-много дейности в България. Грамотата е присъдена от Младежки воден парламент.

 • През 2023 г. екоклуб „Посланици на природата“ се включи и получи международна грамота в Глобалните дни на действие , които са призив към всички по света да споделят активно дейностите си, насочени към един по-устойчив и зелен свят.

От изложеното смятаме, че г-жа Екатерина Йовчева е доказан професионалист със значими постижения и безспорни качества в педагогическата си практика. Тя е от онези учители, които оставят видима следа в живота на своите ученици, помагайки им да направят своите стъпки по пътя на знанието. Съчетава любовта си към децата със страстта към работата. Знаеща и можеща, активна и всеотдайна, неуморна и позитивна, г-жа Йовчева е обичана и уважавана от цялата ни училищна общност. Тя продължава да работи усърдно и неуморно за издигане престижа на ОУ „Кирил Христов“ и учителската професия.

Уважаеми г-н Тодоров,

считаме, че г-жа Екатерина Йовчева заслужава да получи престижната награда „Анастасия Тошева“ и се надяваме да уважите нашето предложение.

С уважение,

ГОСПОДИН БАЛЪКЧИЕВ

Директор на ОУ„Кирил Христов“