Тракийски университет работи по нов международен проект

Тракийски университет – Стара Загора 🇧🇬 заедно с Университет Панония (Унгария)🇮🇷, Университет Чанаккале (Турция) 🇹🇷, Българска стопанска камара (България)🇧🇬, Phasegrowth (Естония)🇪🇪 , FORTES (Италия) 🇮🇹 и Университет Баликешир (Турция) 🇹🇷, обединиха усилия за осъществяването на #проект “HED-RES-EU“ – DIGITIZATION OF HIGHER EDUCATION FOR RENEWABLE ENERGY SYSTEMS IN EUROPE.
Основните теми, по които се работи в рамките на проекта, са:
✅ възобновяеми енергийни източници,
✅новите бизнес модели и изисквания на пазара на труда,
✅ актуални научни познания и образователни компетенции.
Тази седмица стартира работна среща за представители на всички партньори с домакин Университет Баликешир (Турция) – предстоят интересни обучения от международни екперти, посещения на място и пътувания.
🎯“Digitization of Higher Education for Renewable Energy Systems in Europe” – HED-RES-EU е финансиран по програма #Еразъм+ и се изпълнява за периода 2021 – 2024 година.