Институт по зоонози откриват в Тракийски университет – Стара Загора

Институт по зоонози ONE HEALTH (инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават от животните на хората и обратно) да бъде открит в структурата на Тракийския университет в Стара Загора, реши правителството.
Основните цели на института са свързани с приложната епидемиология. Институтът ще извършва научно-приложна и развойна дейност чрез приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност, научно-образователна и проектна дейност, както информационна и комуникационна дейност. Много от основните заболявания от този тип пречат на ефективното производство на храни от животински произход и създават пречки пред международната търговия с животински продукти.
Идеята е да бъде създаден модерен институт по заразни болести на човека и животните, който да отговаря на предизвикателствата пред развитието на глобалното здравеопазване, които изискват иновативни подходи и решения за разработване на експертни анализи и изследвания, както и с възможностите за противодействие и обществена защита от пандемии.

Институтът за зоонози ONE HEALTH ( Едно здраве) е политика на Европейския съюз, която трябва да се постига от всяка държава, – обясни деканът на Ветеринарномедицинския факултет проф. д-р Тодор Стоянчев.- ONE HEALTH свързва медицина, ветеринарна медицина, аграрни науки, включително и хранителни технологии.

При нас, при случаите на зоонозните заболявания имаме няколко пропуска в цялата медицина. Първият е, че не използваме достатъчно молекулярната биология – генетичните методи за единтификация на патогени. Добри сме в бактериологията, изолирането, диагностиката, антимикробната резидентност, но изглежда имаме пропуст при вируси и микропаразити.

Този институт ни дава възможност да работим с големите партньори от чужбина. Те са много силни във вирусологията и диагностиката на микропаразитите. Ние имаме техниката, нямаме обучени хора. Сега ще направим това. Ще изпратим докторанти в чужбина.

До момента не е определено точно мястото, където ще бъде поместен институтът по ONE HEALTH. Първо беше създаването на идея за неговото формиране. Виждаме, че правителството ни подкрепи. Второ е създаване на място. Третото е да изградим капацитет от хора и учени, които искат да работят с партньори от чужбина. В момента имаме подготвени специалисти по заразни болести, в хуманната медицина, имаме специалисти свързани с вируси с молекулярно-биологични методи. Но те досега работеха самостоятелно, всеки в неговата област. Сега институтът ще ги обедини в една голяма група, каквато е „Едно здраве“. Те ще работят като един голям екип.

В момента нашият капацитет е от 20 специалисти, но може да се разрасне с докторанти и специализанти до над 60. Партньорът ни в Германия, в Хановър, има самостоятелен институт по ONE HEALTH, който се помещава в самостоятелна модерна сграда.

Партньорът ни в България е Българска агенция по безопасност на храните . Редовно има заболявания, които избухват и се налага те да изпратят проба в друга държава, която често се бави, вместо са изправят на организация като нашата в страната, което ще спести много време и много по-бързо могат да станат изследванията, но трябва да отговорят на определено качество. В момента с новия институт постигаме качество и капацитет.

Институтът „Едно здраве“ ще бъде първият и единствен, засега, в България. Той трябва да покрие и болестите по дивеча. Много животни също често страдат. Болестите се пренасят от дивите животни към отглежданите в индустрията или в заден двор. Включително заразяват и хората.

Постановлението на Министерския съвет за създаване на Новия научен институт показва че тази политика е приоритетна за Европейския съюз и затова се подкрепят нашите намерения“- каза проф. Стоянчев.
Предложението за откриване на новия институт е на ректора на Тракийския университет проф.д-р Добри Ярков, след решение на Академичния съвет на висшето училище.

Росица Ранчева