13 са кандидатите за носители на награда „Анастасия Тошева“’ 2023

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок са постъпили следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:

 За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в следния ред:

1 Екатерина Славова Йовчева , старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“, град Стара Загора; 2. Мариана Василева Костова – старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора; 3. Д-р Лидия Стоянова Блажева – заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 4. Милена Желязкова Желязкова – директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“, град Стара Загора;  5. Йорданка Кирилова Раденкова – старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора;  6. Проф. д-р Галя Кожухарова , директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, град Стара Загора; 7. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ град Стара Загора; 

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили предложения в следния ред:

1.Мария Стефанова Даскалова учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; 2. Кристиан Емил Михайлов – учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  3. Красилена Тенева Калъчева – Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  4. Делчо Николаев Делчев – учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора;  5. Петър Иванов Иванов – учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; 6. Ралица Йонкова Бояджиева – учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора.

Наградата „Анастасия Тошева“ е ежегодна и се връчва „за високи постижения в образователното дело“.

Отличието представлява плакет, който се присъжда като признание и поощрение на педагогически колективи, директори на училища и детски градини, учители и ученици, за популяризиране на техния професионализъм, талант и граждански принос за развитието на образованието в Община Стара Загора .

Наградата е създадена през 1985 г. и връчвана до 1989 г. Възстановена е през 1999 г.

Отличието се връчва с решение на кмета на Община Стара Загора на тържествена церемония в навечерието на първи ноември – Ден на народните будители.

Анастасия Тошева е родена на 18 януари 1837 г. в Ески Заара. Първоначално учи в родния си град (1846 – 1848) и в Калоферския манастир (1849). През 1850 3ахарий Княжески завежда Анастасия в девическия пансион на г-жа Васильова. Тя е първата българска девойка, изпратена с благотворителни средства да учи в Одеса. Получава образование в Педагогическия институт от 1850 до 1857 г.

През 1857 г. се завръща в родния си град и открива Начално девическо училище при метоха на черквата „Св. Димитър“, в което преподава до 1858 г. През 1863 – 1870 г. учителства в класното девическо училище в Стара Загора.

От 1870 до 1876 г. е главна учителка в класното девическо училище в Габрово и управителка на неговия пансион. Анасташа (както са я наричали габровци) е преподавала на много изявени българки с исторически заслуги – Райна Попгеоргиева (Райна Княгиня), В. Пишуркова (дъщеря на Кръстьо Пишурка), Вела Благоева и др.

Своите възгледи за девическото образование и възпитание Анастасия Тошева излага в статията „Поощрение на българките към напредъка“ (1870). Тя съветва сънародничките си да се борят за повече наука, за да догонят образованите жени в Европа.

Анастасия Тошева развива активна обществена дейност – държи сказки, организира женски дружества в Стара Загора и в Габрово. По време на Руско-турската освободителна война (1877 – 1878) работи като медицинска сестра в Търново.

На 10 юли 1877 г. Анастасия Тошева държи пламенно слово на чист руски език при посрещането на армията на ген. Гурко . Но забранява на сина си да се запише доброволец в Българското опълчение.

Между 1878 и 1892 г. учителства в Габрово. В Стара Загора, освен преподавател, става и директор на новооткритата девическа гимназия и управителка на пансиона към нея.

Областната девическа гимназия в Стара Загора се е ползвала с толкова голям авторитет и реноме, колкото Мъжката реална гимназия (Априловото школо). Превежда книги от руски и френски езици на български. Намира вечен покой през февруари 1919 г.

Долап.бг