Работата в СТЕМ среда  e  възможност да се превърнат идеите в опит

По училищния проект „Храната и хората“, част от Националния конкурс от календара на МОН „Посланици на здравето“, учениците от 4.а, 7.б, 7.г и 12.а  на Средно училище“Иван Вазов“ Стара Загора отбелязаха Световния ден на чистите ръце -15 октомври. Целта на конкурса е за популяризира здравословния начин на живот сред младите хора като акцентира върху поведенческите и рискови за здравето фактори. Затова целта на учениците беше интегрирайки придобити по различни дисциплини и на различни етапи на образование знания да приложат СТЕМ технологии, базирани на реални проблеми от съвременния живот като представят теоретични, практически и математически модели за тяхното решаване. Създаденият от тях продукт да може да бъде използван многократно при необходимост от обучение по актуалната за сезона тема „Как правилно да си мием ръцете?“

Световният ден на чистите ръце се чества от 2008 г., която е обявена от Общото събрание на ООН за Световна година на хигиената. Всяка година в инициативата участват близо 200 млн. души от над 100 страни. Целта е да се популяризира съществената роля на добрата хигиена на ръцете като част от задължителната профилактика за предпазване от редица заболявания, някои от които живото застрашаващи. В тази сериозна тематика ни въведоха дванадесетокласниците , базирайки се на профилираната си подготовка.

Как да мием ръцете си?

Не е сложен процес и все пак има някои особености. Важно е да бъдат почистени и местата, на които обикновено не отделяме внимание – между пръстите, под ноктите, в основата на китката.

Световната здравна организация има разработен механизъм в 11 стъпки към идеално чистите ръце. За да сработи механизмът е достатъчно да мием ръцете си 20 секунди (според авторите това е времето, което е нужно да изпеем два пъти Happy Birthday или Възходът на бактериите). Правилните движения много бързо се автоматизират, в това ни увериха учениците от 4 клас. При тях СТЕМ обучението е ориентирано към диалог и взаимодействие. Пресъздаването на решения на проблеми от реалния живот им помага, не само да си ги представят и усвоят по-лесно, но и да ги демонстрират по занимателен и запомнящ се начин. На този етап на образование гъвкавите и интерактивни методи намират успешно приложение под формата на образователен театър.

Доказано е, че правилната и редовна употреба на сапун и други измиващи средства може да спаси здравето и живота на милиони хора по света, като отстранява болестотворните организми, предизвикващи стомашно-чревни, респираторни и кожни инфекции, очни възпаления и др., и по този начин се предотвратява разпространението им. Върху темата за разпространението им седмокласниците създадоха дигитални материали и математически модели.

Проект „Храната и хората“ цели да даде алтернатива на неразбираеми, но важни урочни теми в СТЕМ среда, да образова и предлага съвременен преглед на учебното съдържание за здравословния начин на живот по креативен и занимателен начин за да можем всички ние „Здрави заедно да раSTEM“.

Динко ЦВЯТКОВ

директор на СУ „Иван Вазов“