Стара Загора очаква ІV Международен хореографски конкурс LINKAGE

Международни хореографи и изпълнители от 3 континента, работещи на най-високо професионално ниво, ще пристигнат в България, за да мерят сили за награда на публиката и награда на журито.
Четвъртото издание на Международния хореографски конкурс LINKAGE ще се проведе на 29 и 30 октомври на сцената на Старозагорската опера. 10 хореографа, селектирани от над 220 кандидати от цял свят, ще представят своите танцови миниатюри и ще се борят за наградите на журито и НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА.
Хореографите-финалисти тази година са от Италия, Испания, Германия, Португалия, Бразилия, Аржентина и Китай.
Програма на конкурса:
29.10. 2023 г. от 19:00 часа
Представяне на хореографиите на всички финалисти – ФИНАЛ НА КОНКУРСА и ГЛАСУВАНЕ НА ПУБЛИКАТА
– Alma Edelstein от Аржентина/ Германия с дует: „Solanaceae“
– Ana Isabel Casquilho от Португалия с дует: „Fatum“
– Catarina Casqueiro & Tiago Coelho от Португалия с дует: „Matomari no nai“
– Emma Zani & Roberto Doveri от Италия с дует: „Inesorabilmenteunavia“
– Federica Esposito от Италия със соло: „Rusalka 2.0“
– Liu Baoniu & Chen Shuchang от Китай със соло: „Where“
– Lucas Valente от Бразилия с дует: „Alexithymia“
– Marco Russo Volpe & Larisa Dorella от Бразилия/ Италия с дует: „Autopsia“
– Shen YingYing от Китай с дует: „Wondering on the edge“
– Xian Martinez & Elena Castelanos от Испания с дует: „Eyes to inside“
30.10 от 19:00 часа – ГАЛА ВЕЧЕР и НАГРАЖДАВАНЕ
Жури на конкурса:
Председател на журито е примабалерината и директор на балета на Държавна опера – Стара Загора – Силвия Томова, а останалите двама членове са:
– Живко Желязков – хореограф и артистичен директор на Танцова компания „Дерида“
– Вилислав Прагер – хореограф, пърформър и съосновател на „Антистатик“ – фестивал за съвременен танц и пърформанс.
Награди:
Първо място – 6 000 лв.
Второ място – 3 000 лв.
Трето място – 2 000 лв
Както и специална награда на публиката, която ще има възможност да гласува и да избере своя фаворит, която е на стойност 1 000 лв.
Ще бъдат връчени и специални награди, по преценка на журито:
– 20 дневна творческа резиденция в София, връчена от Фондация „Арт Линк“ и Живко Желязков. Резиденцията ще се проведе през 2024 г. в пространството на Сцена „Дерида“
– Творческа резиденция през 2024 г. за работа с балетистите от Държавна опера – Стара Загора. Избраният хореограф ще бъде поканен да създаде нова авторска танцова творба, която да остане в репертоара на балета.
Събитето е финансирано от Национален фонд култура по програма „Възстановяване и развитие на частни културни организации“ и от Министерство на културата.
––––––––––––––––––––
IV International choreographic competition LINKAGE
International choreographers and dancers from 3 continents, working at the highest professional level, will arrive in Bulgaria to compete for the Audience Award and the Jury Award.
Welcome to the fourth edition of LINKAGE International Choreographic Competition. In this year’s edition 10 choreographers, selected from over 220 applicants from all over the world, will present their dance miniatures and compete for the Jury Awards and the AUDIENCE AWARD.
This year’s finalist choreographers are from Italy, Spain, Germany, Portugal, Brazil, Argentina and China.
Competition programme:
29.10 at 19:00
Presentation of the choreographies of all finalists – FINAL OF THE COMPETITION and VOTING ON THE PUBLIC
– Alma Edelstein from Argentina/Germany with the duet: „Solanaceae“
– Ana Isabel Casquilho from Portugal with the duet: „Fatum“
– Catarina Casqueiro & Tiago Coelho from Portugal with the duet: „Matomari no nai“
– Emma Zani & Roberto Doveri from Italy with the duet: „Inesorabilmenteunavia“
– Federica Esposito from Italy with the solo: „Rusalka 2.0“
– Liu Baoniu & Chen Shuchang from People’s Republic of China with the solo: „Where“
– Lucas Valente from Brazil with the duet: „Alexithymia“
– Marco Russo Volpe & Larisa Dorella от Бразилия/ Италия с дует: „Autopsia“
– Shen YingYing from People’s Republic of China with the duet: „Wondering on the edge“
– Xian Martinez & Elena Castelanos from Spain with the duet: „Eyes to inside“
30.10 from 19:00 – GALA EVENING and AWARDS
Jury:
The President of the Jury is the prima ballerina and director of the ballet of the State Opera – Stara Zagora – Silvia Tomova, and the other two members are:
– Jivko Jeliazkov – choreographer and artistic director of the Derida Dance Company.
– Willislav Prager – choreographer, performer and co-founder of „Antistatic“ – festival for contemporary dance and performance.
Awards:
First place – BGN 6 000.
Second place – BGN 3 000.
Third place – BGN 2 000
As well as a special prize to the audience who will have the opportunity to vote and choose their favorite which is worth 1 000 BGN.
Special prizes will also be awarded at the discretion of the jury:
– 20-day creative residency in Sofia, awarded by Art Link Foundation and Jivko Jeliazkov. The residency will take place in 2024 in the space of Derida Stage.
– Creative Residency in 2024 to work with the ballet dancers of the State Opera – Stara Zagora. The selected choreographer will be invited to create a new original dance work to remain in the ballet’s repertoire.
The event is funded by the National Culture Fund under the programme „Restoration and Development of Private Cultural Organisations“ and the Ministry of Culture.