Модерна лаборатория за 3D принтиране откриха в Тракийски университет

  • Събитието е част от програмата на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА 2023 с домакин Тракийски университет.

От 13 октомври 2023 г. катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет разполага с модерна полимерна лаборатория за 3D принтиране и сканиране на анатомични модели. Най-новото бижу на старозагорския университет бе официално открито днес в рамките на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА 2023. Тридневният форум, който се провежда от 13 до 15 октомври на територията на Ветеринарномедицински факултет, е едно от най-мащабните събития в областта на ветеринарната медицина в България. Тази година в него участват 26 водещи фирми от бранша, които представят своите продукти и услуги пред широка аудитория от професионалисти, студенти и потенциални клиенти.

Тази лаборатория е първата, уникална и единствена за обучението по ветеринарна медицина, – каза деканът на Ветеринарномедицински факултет, проф. Тодор Стоянчев, при откриването на лабораторията. – Това изключителна придобивка, която е мост между хуманното отношение на човека към животните, намаляване на броя на животните, които се използват по време на обучение по ветеринарна медицина и създаването на собствени макети, свързани с обучението на ветеринарни лекари в профила „Анатомия“, връзката между компютърен томограф от хирургия към анатомия и създаване на различни видове фрактури, с различни видове варианти за приложение на импланти и остеосинтети върху макети, които се правят във Ветеринарномедицински факултет.

Начинанието започна преди три години със закупуване последователно на няколко техники: един 3D принтер, който дълго време не можеше да тръгне, защото нямаше връзка между сканирани образи и принтирани образи. След това се закупи скенер, с който може да стане сканирането на различни образи и компютърен томограф, който се намира на територията на Университетска ветеринарна клиника- изключително модерен и много бърз апарат. Закупи се софтуер, свързан с обработката и 3D реконструкция на образите и стигнахме дотам, че за да се създаде подобно звено, трябваха хора, които да бъдат двигатели и ентусиасти.

В началото на 2022 г. доц. д-р Диана Владова с ръководител катедра „Анатомия“ проф. Росен Димитров, започнаха да търсят варианти да се разработи звено на територията на тази катедра.В процеса на работа се запознахме с инж. Добромир Москов, който е старозагорец. Той изключително компетентно и много за кратко време ни въведе в необходимостта, не да закупим скъпо струващи софтуери и техники, а да започнем практически да използваме нашите машини, които се използват по целия свят и които идеално могат да свършат работа за обучението на ветеринарни лекари, включително и за следдипломни форми на обучение. В рамките на това сътрудничество, разширихме партньорството с инж. Москов и в днешния ден имаме работеща машина, която може да разпечатва образи, а друга -сканираща, която може да продуцира образи. Имаме възможност на компютърния томограф да реконструира образи в различни модели, които могат да бъдат обработени и разпечатани чрез 3 D техниките“ – обясни проф. Стоянчев.

Съвременната 3D техника ще бъде широко използвана за модернизиране обучението по анатомия на бъдещите ветеринарни лекари чрез активно прилагане на компютърна симулация и анатомично моделиране. Амбицията на доц. д-р Диана Владова, по чиято идея е създадена лабораторията, е оборудването да бъде активно прилагано и при провеждането на иновативни „мастъркласове“ за студенти от предклинични и клинични курсове, както и за реализацията на регулярни „уоркшопи“, които да обединяват професионализма на практикуващи ветеринарни лекари с този на научния потенциал на анатоми и хирурзи от Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет.

Трикольорната лента прерязаха първият ректор на Тракийски университет проф. д-р Иван Божков и деканът на Ветеринарномедицинския факултет проф. д-р Тодор Стоянчев.

Росица Ранчева