Световен ден на зрението отбелязваме на 12 октомври

Световният ден на зрението е международна инициатива. Отбелязва се всяка година през втория четвъртък на октомври. Това е ден, посветен на проблемите, свързани със зрителните увреждания. 80% от информацията за заобикалящата ни среда получаваме чрез зрението. Ето защо неговото опазване е основна задача на офталмолозите по целия свят. „Голяма част от хората не разбират какъв проблем имат, докато не се случи нещо с тяхното зрение.“, коментира проф. д-р Христина Групчева – ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки в Медицински университет – Варна. Според нея, за очното си здраве трябва да се грижи всеки, а прегледите да се правят през определени интервали от време, в зависимост от това в кой период от живота си се намира човек. Те обаче трябва да започнат още от ранна детска възраст.