Ръководството на Община Стара Загора посрещна част от управленския екип на Млада Загора

Зам.-кметът на Стара Загора Надежда Чакърова и секретарят на Общинска администрация Делян Иванов посрещнаха кмета на Млада Загора Никола Кирилов и неговия заместник Ивайла Кирилова. Управленците бяха заедно с част от своя екип от Младежки общински съвет и новия директор на Центъра за подкрепа за личностно развитие и ръководител на МОС Златица Радева.

„Радваме се, че заедно ще отбележим Деня на българската община и местното самоуправление. На 12 октомври, преди 141 години е публикуван първият разписан законодателен акт, който регламентира дейността на кметовете и общинските съвети. Официално денят е приет за празник през 2021 година с решение на Министерски съвет“, сподели с младежите ресорният зам.-кмет на Стара Загора Надежда Чакърова. „За нас е чест, че ще споделим част от този ден с вас – защото вие сте бъдещите лидери и управленци, хората, които ще чертаят пътя не само на общини, но и на държави“, приветства представителите на Млада Загора тя и даде думата на Делян Иванов, който да запознае младите хора със структурата и спецификата на работа на една общинска администрация.

„В качеството ви на кмет, на заместник-кмет, на членове на Младежкия общински съвет, вие сте проводници на идеи, на добри инициативи, но и сте хората, които трябва да познавате работата на местната администрация с нейните правомощия и задачи. Така отбелязваме по интересен и полезен начин този ден заедно“, каза секретарят Делян Иванов. Той показа и сподели подробности за организацията на дейностите, които изпълнява Общинска администрация, нейните ръководители – кмет и заместници, даде подробности каква е ролята на секретаря, както и кои са основните дирекции и отдели. Младежите от старозагорските гимназии – ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ТГ „Княз Симеон Търновски“, ППМГ „Гео Милев“, ПГОХ „Райна Княгиня“ и ПГЕ „Джон Атанасов“ се запознаха отблизо с функциите на звено „Градска мобилност“, както и с Центъра за административно обслужване на граждани. Иванов сподели с тях амбицията на ръководството на Община Стара Загора да бъдат все по-достъпни и бързи услугите за старозагорци, чрез системата за извършване на административните дейности на едно гише, както и въвеждането на по-голям брой електронни услуги.

В края на срещата, кметът на Млада Загора Никола Кирилов и заместникът му Ивайла Кирилова, както и представителите на МОС поканиха Надежда Чакърова и Делян Иванов на тържественото си първо заседание за мандат 2023-2024. То ще се проведе на 19 октомври и ще даде начало на управленската година за екипа.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“