Мощите на св. Мартин Милостиви и днес продължават да вършат чудеса

Виждайки зъзнещ от студ просяк, той разкъсал своя плащ и дал част от него на бедняка да се стопли

На 12 октомври почитаме паметта на един от най-праведните християни, чиито мощи и днес вършат чудеса – свети Мартин, наречен още Милостиви.

Той бил епископ на град Тур в Галия (днешна Франция). Родом бил от град Сабарий, Панония. Родителите му били езичници, но детето им отрано научило за Христос и неговото учение за спасение на душата. За да избави сина си от мечтите да стане отшелник, баща му насила го изпратил в армията.

Един студен зимен ден до портата на града свети Мартин видял полугол просяк, който зъзнел от студ. Той тутакси съблякъл своя плащ и го срязал на 2 части. Едната дал на бедния да се стопли, а с втората сам се увил. През нощта сънувал чуден сън. Явил му се Иисус Христос, увит с онази част от срязания плащ, която добрият воин дал на бедника.

На сутринта се събудил преизпълнен с радост и първото нещо, което сторил, било да получи Свето Кръщение, защото до онзи момент не бил кръстен. Напуснал армията и се посветил на Всевишния. Минали години, които прекарал в молитви и лишения, докато един ден Светият дух го изпълнил с промисъл да основе манастир. Много монаси се събрали в новия манастир, изпълнени с желание да служат на Господ. През годините вярна служба свети Мартин получил епископски сан.

Избрали го за епископ на град Тур. Като такъв той положил огромни усилия да изкорени езическите обичаи от Галия и да въведе християнството. Заради усърдието и смирението, Господ го надарил със силата на чудотворец. Свети Мартин доживял до 80-годишна възраст и починал блажено на 12 октомври 400 г. Епископ Перпетуй издигнал над гробницата му в Тур великолепна базилика. Впоследствие части от мощите му били пренесени в различни храмове.

През 1562 г. протестанти ограбили гробницата му и изгорили останалите в нея мощи на светеца. Още от първите дни, в които тленните му останки били положени в гроба, безброй чудеса започнали да се случват с вярващите, които отивали да му се поклонят. Над двеста такива случая са описани от епископ Григори Турски в книгата му „За чудесата на свети Мартин, епископ на Тур“.

Имен ден днес празнуват всички с имената Мартин, Марто, Марти, Мартинел, Мартен, Мартина, Марта, Мартинела и Мартена.