ОУ „Кирил Христов“ спечели нови проекти по национални програми

Екипът на старозагорското Основно училище „Кирил Христов“, под ръководството на директора Господин Балъкчиев, получи одобрение за работа по още три проекта по национални програми от новата учебна 2023-24 година: – За изцяло ново обзавеждане на модерен кабинет по български език и литература за прогимназиален етап; За провеждане на уроци и занимания в културни и научни институции за начален етап и за изграждане на площадка по безопасност на движението по пътищата (БДП) в двора на училището.

Първият нов проект е по Национална програма (НП) „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Спечелено е финансиране на обща стойност близо 22 975 лева за обновяване на учебен кабинет по български език и литература, в който учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки. Кандидатстването по програмата е мотивирано от инициативния директор Господин Балъкчиев, като конкретната проектна разработка е реализирана успешно от екип в състав заместник-директора по административната дейност Пенка Манджукова и учителите Милена Танева и Таня Николова. Идеята е кабинетът и съвременното оборудване да бъдат достъпни за всички преподаватели по български език и литература в прогимназиалния етап в училището. Сред целите на проекта са осигуряване на оптимални и привлекателни за обучаваните условия при провеждането на учебните часове. В тази връзка кабинетът ще бъде оборудван с нови столове и маси с портретни изображения на известни български писатели и цитати от техни емблематични творби. Предвидено е също обзавеждане с голям интерактивен дисплей с интегрирана точка за достъп до интернет, с компютърен модул и подвижна стойка. Педагозите ще разполагат в кабинета още с мултифункционално устройство за копиране, принтиране и сканиране, с два лаптопа и полезни учебни пособия като тематични табла, софтуерни продукти и други материали.

Вторият одобрен проект е по НП „България – образователни маршрути“, модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“, финансирането е на стойност 4440 лева. В него ще се включат 276 ученици от вторите и третите класове с преподаватели съответно Цветелина Бойчева, Марияна Вълева, Мима Бойчева, Елена Колева, Елена Начева, Дарина Делчева, Теменужка Христова, Нана Костова, Цонка Янкова, Силвия Тилева – Иванова. Те ще проведат беседи, учебни часове и занимания, арт ателиета и посещения на представления в Куклен театър Стара Загора и Драматичен театър „Гео Милев“ Стара Загора. Дейностите ще разширят знанията и опита на учениците в срещите им с културно-историческото наследство на България, ще мотивират подрастващите да го опознаят, ценят и пазят като национално богатство, както и да обогатят познанията си за българските литературни произведения в среда, различна от класната стая. Предвижда се също чрез художествено-документален филм, беседа и дискусия да се популяризират българските национални герои в уроци, посветени на Васил Левски, Георги Раковски, Любен Каравелов, Ангел Кънчев, отец Матей Преображенски и българските революционери, участници в Априлското въстание. За целта ще се използва нов образователен продукт – серия „Патриотични игри“ по проект „Незабравимата България“ и проект „Освобождение на България“. Срокът за реализация на дейностите е до 30 юни 2024 г.

Третият спечелен проект е по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училище и детската градина“. Идеята за участие в този модул по програмата – за изграждане на напълно нова площадка по БДП, отново е на директора на ОУ „Кирил Христов“ Господин Балъкчиев, а проектната разработка е дело на креативния педагогически съветник Георги Димитров, който бе и координатор на цялостната дейност по ремонта и обновяването на спортната база на открито в двора на учебното заведение тази година. Планира се външната площадка по БДП да е изцяло иновативна. „Изненадата ще бъде, че в нея ще има разположена цветна скачанка от специална настилка, която ще радва малките и големите ученици“, разкри г-н Димитров. Предстои също оборудване с велосипед и пътни знаци, както и обезопасителни и предпазни материали по БДП.

Предстоящото изграждане на площадката по БДП ще бъде един от финалните щрихи в оформянето на цялостната естетическа визия по ремонта, асфалтирането и обновяването на дворното пространство и леката спортна материална база на открито в ОУ „Кирил Христов“, които бяха осъществени със съдействието на Община Стара Загора. Изградиха се игрища за футбол, за волейбол, за баскетбол и едно мини футболно игрище с изкуствена трева, което бе финансирано по проект към НП „Заедно в изкуствата и спорта“. По предложение на г-н Балъкчиев идейният проект за облагородяването на дворното пространство бе дело на педагогическия съветник Георги Димитров, който сподели последните новости по реализацията му: „За дворното пространство Община Стара Загора подари и оборудването – баскетболни кошове, четири футболни врати, пейки и кошчета.“ По този повод г-н Димитров изказа специална благодарност за съдействието на кмета Живко Тодоров, на заместник-кметовете Радостин Танев, Надежда Чакърова и Милена Желева, както и на г-жа Станимира Димитрова г-н Динко Михалев от Община Стара Загора. Подчерта и своята признателност към директора на ОУ „Кирил Христов“ г-н Балъкчиев за оказаното доверие да координира дейностите по ремонта на леката спортна база в двора. Не пропусна да благодари и на всички, които помагаха в процеса на реализация – ученици, родители, общественици, дарители. Предстои фирми, личности и организации да спонсорират завършването и цялостното оформяне облика на дворното пространство. В тази връзка ще бъде осъществено озеленяване с трева и екзотична растителност. Планира се и изграждането на стрийт фитнес с любезното съдействие на дарители и партньори на училището. Очаква се да стартират и мащабните дейности по ремонта на физкултурния салон по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, модул 2 „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“. „Децата и любовта им към спорта са неразделна част от политиката на ОУ „Кирил Христов“ Стара Загора. Щастлив съм, че успяваме да им създадем комфортна и модерна база и среда за техния живот, която да им помага да растат като отговорни индивиди, готови да поемат предизвикателствата на бъдещето“, сподели в заключение г-н Димитров.

Паралелно с новите проекти по националните програми, ОУ „Кирил Христов“ се включи и в подкрепата за допълнително обучение по дейност 5 към проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В допълнителните часове по български език и литература и математика участват 10 учители и 90 ученици от четвърти до седми клас. По същия проект като иновативно училище ОУ „Кирил Христов“ се включва и в дейностите за осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето, във връзка с които ще бъдат апробирани разработените модели за поведение и инструменти за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условия на криза. Тренингите следва да формират базови умения за реакция в кризисни ситуации и ще бъдат проведени от външни експерти във всяка паралелка.

С реализирането на новите проекти и дейности екипът на ОУ „Кирил Христов“, под ръководството на директора Господин Балъкчиев, продължава успешно да се утвърждава като едно от водещите учебни заведения в Стара Загора, гордеещо се с множество успехи в образователно-възпитателния процес, с модернизирана дигитална среда и с обновена спортна база на открито.

Таня Стоянова