Нов иновативен проект защити Гражданско сдружение „ Алтернатива 55”

От август 2023 г. екипът на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ – Стара Загора  започна реализацията на нов проект на тема ” Група за самопомощ на родители „Надежда”. Проектът се финансира от фондация B-Cause-София, чрез съвместно проведена кампания по DMS и е за период до края на годината и първото полугодия на 2024 г.

Сдружението има създаден, утвърден и работещ в Стара Загора Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с Генерализирани разстройства в развитието (аутизъм), който за 5-и път, след конкурс, предоставя като делегирана държавна дейност в общността грижа за деца с проблеми в развитието и родителите им.

Целта на Група за самопомощ на родители „Надежда”е да подпомогне родители на деца, посещаващи Центъра за по- добра грижа и у дома . Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Те живеят в нашия свят, но по свой начин. Родителите на тези деца имат нужда от задълбочена подготовка, за да могат да прилагат с децата си и в домашни условия дейностите, с които работи екипът на Центъра.Споделянето на опит от родителите и консултирането от експерт им помага да повишат родителските си умения за грижа с дете с увреждане. В малки групи, по свое желание, те споделят проблемите, пред които са изправени и решенията, които трябва да вземат; споделят чувствата си, помагат си взаимно чрез обмяна на идеи и информация, търсят и получават утеха, че не са сами.

Новост в реализиране на проекта тази година е, че освен родители, занятията се провеждат в присъствието и на децата. Тази новост дава възможност препоръките да се направят и осмислят пряко с присъствието на децата, което ще спомогне за по- доброто им приложение в домашни условия. Занятията се водят от специалист с много богат опит.

Анастасия Василева