Обявиха прием за нова магистратура в Тракийски университет

Тракийският университет обявява прием на документи за кандидатстване в магистратура „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арт терапия“. Документите се приемат до 06.10.2023 г. на място в Ректората (Западен вход) на Тракийски университет, Стара Загора, както и онлайн на https://magistri.uni-sz.bg/

Магистърската програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арт терапия“ е предназначена за кандидати с ОКС “бакалавър, които ще бъдат обучавани в 2, 3 и 4 семестриална програма в зависимост от областта на висшето образование и професионалното направление на придобитата бакалавърска степен.

Обучението на студентите по специалността “Педагогика на обучението по изобразително изкуство и арт терапия” има за цел да подготви учители с образователно квалификационната степен “магистър”, както и специалисти, подпомагащи дейността на учителите, специалните педагози и училищните психолози.

Завършилите специалността притежават фундаментални знания в областта на арт терапията, арт терапевтичните и диагностични техники, специалната педагогика, връзката между изобразителното изкуство, психологията и арт терапията и други, с необходима за обучението по учебни предмети, свързани с изобразителното изкуство в прогимназиален и гимназиален етап.