Бизнес и наука – ръка за ръка

Втора Кариерна борса бе организирана в Тракийски университет в рамките на календарната година, която събра на едно място бизнеса и студентите. Шестнадесет фирми и консорциуми от страната представиха дейността си, възможностите за работа, стажове и практики.

Борсата бе открита от зам.-ректора по Учебната и информационна дейност проф. Нели Грозева. Тя посочи, че събитието е възможно благодарение на проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от ОП „Образование за интелигентен растеж“.

В проекта участват пет висши училища от страната и седем от чужбина, сред които водещи аграрни университети в Европа. Тракийският университет участва в дейности, насочени към модернизиране на професионално направление „Растениевъдство“.

Приветствие към участниците отправи зам.-ректорът по административно-стопанската дейност проф. д-р Румен Бинев, в присъствието на главния секретар доц. д-р Неделина Костадинова и зам.-деканите на Аграрния факултет проф. Веселин Радев и проф. Диян Георгиев. Откриването и представянето на участниците бе предавано „на живо“ в платформата на Тракийския университет.

Пред студентите и преподавателите фирми и научни институти изнесоха презентации. Беше създадена и организация за индивидуални консултации и намиране на работа.

Основната цел на есенната борса, която е част от дейността по кариерно консултиране и ориентиране за студенти, обучавани в направление „Растениевъдство“, се оказа интересна и много полезна и за студенти от други специалности като „Ветеринарна медицина“, „Икономика“, „Менинджмънт“, „Екология“.

Стоянка Пастърмова