Слово на митрополит Киприан по случай 5 октомври – Ден на Стара Загора

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА СТАРА ЗАГОРА,

БРАТЯ И СЕСТРИ!

Всеки древен и достолепен град има своите значими дати и празници, личности и събития, които го пренасят през вековете и съхраняват за поколенията. Стара Загора не прави изключение. Нещо повече, историята му е ярък пример за българско достойнство, защитено с родолюбието на хилядите жертвикоито са дадени от нашия град мъченик. Неговите жители преминават през горнилото на страдания и изпепеляващи болки, но побеждават и полагат новото бъдеще на Стара Загора.

Отново е 5-и октомври и Бог ни дава благодатта и утехата да посрещнем празника на нашия обичан и многовековен град. Пътят му продължава, защото е изкован от дух, вяра и стоицизъм. Мъченическата сърцатост на нашите майки и деди и родолюбивият им труд, нравствеността и яркото им достойнство изтъкават неговото битие. Там са вградени сърцата на всички живели на това благословено място, надеждите, стремленията и погледа им напред. Тяхната изстрадана обич е жива и след тези 144 години, делящи ни от Възраждането на Стара Загора. Тя е и тихо доказателство за надвремието на християнската надежда и повик да продължаваме със сърцата и делата си патриотичната енергия на нашите предци и на техния заряд от родолюбие.

Не забравяйки думите на свети Цар Давид, изречени преди три хиляди години „Ако Бог не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите и, ако Бог не опази града, напразно ще бди стражата.“ /Пс.126:1/, нека в делниците, в труда и стремленията си да търсим Божията благословия. С тази благодат да работим за добруването на уютния ни и модерен европейски град. Мястото, което носи мириса на липите, светлината на правите улици и поетите, но е и градът на хората с горещи сърца и съзидателни ръце.

Честит и благословен празник, скъпи съграждани! Моля Всеподателя Бога да обдари домовете и семействата ви със своите неизказани милости. Да дава просперитет и мир на Стара Загора, на обичната ни Родина и виделина в годините напред.

На многая и благая лета, старозагорци!

Ваш во Христа молитствувател,

+ Старозагорски митрополит КИПРИАН