Отиде си литературният критик, учен и приятел Светлозар Игов

„Отиде си Светлозар Игов, приятелят, ученият, професорът, литературният критик… Очакват го небесните университети“- написа поетът Таньо Клисуров.

„Литературата е съвест на историята. Критиката – съвест на литературата. Това е само една от гениалните мисли, с които ще бъде запомнен проф. Светлозар Игов – литературен историк, критик, есеист и поет. Той е починал на 78-годишна възраст, съобщават неговите близки.

Роден е на 30 януари 1945 г. в село Радуил край София, където впоследствие завършва гимназия и славянска филология в Софийския университет. Специализира в Загреб и Белград между 1967 и 1968 г.. В началото на 1969 г. е уволнен от Софийския университет заради подкрепата му към Пражката пролет. Забранено му е да пътува в чужбина, както и да преподава.

Светлозар Игов е бил редактор в няколко издания от миналия век – в. „Литературен форум“ (1969-1970), сп. „Съвременник“ (1972-1977), сп. „Език литература“.

През 1960 г. започва да пише и публикува различни неща – от литературна критика и история до теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Впоследствие започва да пише художествената литература – поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси.

Има над 40 книги в различни жанрове, сред които „История на българската литература“, „Грозните патета“, „Призори“, „Творби на българската класика“, „Ранният край на лятото“, „Елените“, „Там“.

Създател е на наградата „Дъбът на Пенчо“, която се присъжда за цялостно творчество или за отделни книги, които са принос в модерната българска литература и в изследването ѝ.

Дълги години преподава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

„Там
Където отиваме
Няма нищо
Нищо

Само в дъното
Една свещ
Гори

Аз я гледам
Гледам я
Дълго

И затварям очи“