Здрави заедно раSTEM

През тази учебна година учениците от 5. до 12. клас избират да работят в СТЕМ центъра на Средно училище „Иван Вазов“ Стара Загора  по един „големите въпроси“ на нашето общество интегрирайки ресурсите на различни учебни предмети. Акцентът е поставен върху активния и здравословен начин на живот.

Средно училище „Иван Вазов“ участва с проект „Храната и хората“ в Конкурса „Посланици на здравето”, част от календара на МОН. Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ цели да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене и ниската физическа активност.

В епизод 1 от поредицата „ЗДРАВИ ЗАЕДНО РАSTEM учениците от 7.б, 9а и 9.б клас заедно с класните си ръководители отбелязахме 29 септември – Европейският ден на спорта, една от най-големите световни спортни инициативи. Мотото на Европейска седмица на спорта е “Нека сме активни” ( #BeActive)!

С участието на ученици, които са изявени спортисти, бе създадена поредица от ценни материали, съчетаващи природните и дигитални науки, с които те демонстрираха добрите си комуникативни и презентационни умения. Споделяйки своите спортни постижения мотивираха съучениците си и своите учители да бъдат по-активни, като ползват наученото в часовете по биология за индекси и показатели, касаещи оптималното тегло.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“