22 библиотеки в Община Стара Загора получават допълнителни средства за закупуване на нови книги

Честито на одобрените библиотеки по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“!
РБ „Захарий Княжески“ гр. Стара Загора Стара Загора 12 500,00 лв.
1. Възраждане-1927 с. Калояновец Стара Загора 1 227,82
2. Георги Бакалов-1933 гр. Стара Загора 1 208,78
3. Пробуда – 1921г. с. Михайлово Стара Загора 1 228,77
4. Развитие-1878 с. Дълбоки Стара Загора 1 229,64
5. Пробуда 1927 с. Горно Ботево Стара Загора 1 165,07
6. Родина-1860 гр. Стара Загора Стара Загора 2 999,77
7. Св.св. Кирил и Методий-2010 с. Борилово Стара Загора 1 229,29
8. Пробуда-1928 с. Змейово Стара Загора 1 229,12
9. Съзнание-1933 с. Християново Стара Загора 1 225,90
10. Съзнание-1938 с. Руманя Стара Загора 1 229,65
11. Иванка Терзиева-1927 с. Богомилово Стара Загора 1 229,63
12. Изгрев-1921 с. Кирилово Стара Загора 1 228,11
13. Кирил и Методий-1931 с. Елхово Стара Загора 1 228,71
14. Св. Патриарх Евтимий-1935 с. Борово Стара Загора 1 229,94
15. Пробуда-1928 с. Маджерито Стара Загора 1 226,81
16. Св.св. Кирил и Методий-1921 с. Малка Верея Стара Загора 1 168,54
17. Васил Левски-1921 с. Бъдеще Стара Загора 1 229,10
18. Пробуда-1925 с. Яворово Стара Загора 1 229,25
19. Св. Климент Охридски-1858″ гр. Стара Загора Стара Загора 2 995,38
20. Христо Ботев-1952 с. Старозагорски баниСтара Загора 1 229,49
21. Пробуда-1928 с. Сулица Стара Загора 1 229,61