Приветствие на председателя на Общински съвет Стара Загора – Мария Динева послучай Деня на независимостта на България

Уважаеми съграждани,

Дами и господа,

В българската история има две знакови дати – 6 и 22 септември – Денят на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Денят на независимостта на България.

Поздравявам Ви с Деня на независимостта на Отечеството ни!

Когато националната кауза се издигне над всички политически амбиции, тогава нашата нация процъфтява. За да добрува всеки българин, е нужно добруването на целия народ.

Нека си пожелаем мъдрите уроци на миналото да ни бъдат най-вярната пътека съм бъдещето!

Честит и благословен празник!