Географска информационна система вече има Община Стара Загора

Географската информационна система (ГИС) на Община Стара Загора вече готова и се преминава към използването й, както от администрацията и бизнеса, така и от всички заинтересовани граждани. Това съобщи на 13 септември 2023 г. на пресконференция кметът Живко Тодоров. Използването й е общодостъпно и безплатно. Тя се намира в интернет на адрес https://gis.starazagora.bg и може да се разглежда през всеки браузър, в това число и през мобилен телефон.

Подробности за работата на системата даде инж. Иван Мяшков, ръководител на фирмата Bitmop Bulgaria, разработила системата.

ГИС има над 60 функции и над 100 информационни слоя, в които са разположени интегрирани наличните дигитални архиви на различни служби в Стара Загора с общ обем над 200 гигабайта.

ГИС предлага готов продукт, с данни от общината. Тя е дигитален близнак на общината и предава жива картина на дейността на общината, плюс географските особености. Няма нужда от регистрация. Разпознава данните за служебно ползване и от отделни физически лица. Тя е изключително лесна за употреба, модерна, устойчива на атаки, работи много бързо и е на български език.

В платформата може да се разглежда съдържанието на различни географски слоеве с реални или виртуални обекти в плоскостите на Общия устройствен план, кадастъра или регулационния план на Стара Загора.

Системата дава възможност да се видят промени по ПУП за парцели, транспортната схема с линиите и спирките, ОУП, зелените площи и дървета, различни комуникации и др.

Инж. Мяшков демонстрира системата на градския транспорт. Последиха се 40-те транспортни линии в града, разписанието на линиите; възможностите да се пътува с кола или пешком.

ГИС е един вид дигитален атлас за общината. Тя съдържа карти на подземната и надземната инфраструктура, на всички видове комуникации, има регистър на дърветата и до всяка точка на града – жилище, обществена сграда, паркове и пр. Оказва се, че в градската среда Стара Загора има над 120 дървета. Може да се стигне до всяко едно, да се провери състоянието му и ако е необходимо да му се приложи санитарна обработка. Освен това, с едно кликване на мишката може да се види местонахождението на туристическите забележителности , паметници, различните магазини, ресторанти, кафенета и заведения за бързо хранене, аптеки, болници, училища и градини, банкомати, чешми, тоалетни, музеи, детски площадки, бензиностанции и много други обекти, които се избират за визуализиране от падащо меню и през търсачка по ключова дума. Всички услуги са безплатни. Системата дава възможност да се получи и пълна кадастрална информация, както и да се предотвратят щети по подземните комуникационни системи при ремонтни дейност

Обхватът на Географската информационна система е широк, тъй като има много приложения. Тя ще улесни в голяма степен гражданите, бизнесът и администрацията в изпълнението на административни услуги и проекти. Веднъж завинаги се регистриа надземната и подземна инфраструктура. Прилагането й ще изкара Община Стара Загора на челно място сред дигиталните общини, тъй като услугите, които се предлагат са на едно по-високо ниво“, каза Живко Тодоров

Предстои две седмици обучение на служителите, които ще работят с ГИС. Фирмата се задължава още да изпълнява техническа поддръжка и да продължи да консултира служителите.

Проектът е разработен за шест месеца по модела, използван от общините в Германия.

В България има още пет общини, които използват подобна географска информационна система- София, Русе, Бургас, Шумен и Габрово.

Росица Ранчева