Международна седмица на глухите хора в Стара Загора

Покана от организаторите

За първи път ще отбележим Международната седмица на глухите хора освен в столицата, и в други градове, сред които е гр. Стара Загора! Тази година мотото ни е „Чупим бариери“. Нека заедно счупим бариерите в комуникацията между глухи и чуващи и покажем, че българския жестов език е богатство за всички! Предизвикваме те да счупиш своите бариери с много игри, забавления и добро настроение в младежкия дом на 21 септември от 18:30ч!

Deaf.bg е обединение за правата и развитието на глухите хора в България. Заедно работим в името на една съвременна, успешна и развита глуха общност, с фокус върху овластяването, лингвистиката, образованието и технологиите. Мисията ни е да променим обществените нагласи и да издигнем водещата роля на глухите хора, следвайки принципите в Хартата на Световната федерация на глухите.