Конкурси за над 600 училищни директори започват в началото на м. ноември 2023 г.

Конкурсите за директори на училища, които бяха спрени през 2022 г. заради съдебно обжалване на новата наредба за провеждането им, ще започнат веднага след местните избори. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков на национално съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за създадената организация за началото на новата учебна 2023/2024 г. По думите му заради забавянето на съда в момента около 630-640 училища са с временни директори, които не са преминали конкурси, или с такива, навършили пенсионна възраст.

Министър Цоков припомни, че Върховният административен съд постанови, че в комисиите за избор на директори на общински училища не трябва да има представители на МОН. Затова Министерството смята да предложи промени в Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, които да отчетат съдебното решение. По-конкретно МОН ще предложи в комисиите да се включи още един член представител на съответното регионално управление на образованието. Така представителите на РУО ще станат трима от петчленния състав на комисията, в която влизат още представител на общинската администрация, определен от кмета на общината, както и представител на обществения съвет в училището. Според проф. Цоков така ще се даде по-голяма отговорност на регионалните управления.

Очаква се промените в Наредбата да бъдат обявени  около 4 – 5 септември, след което ще започне да тече едномесечно обществено обсъждане. Ще е необходимо време за анализ на предложенията, след което в най-добрия случай, според министъра, Наредбата ще бъде приета в края на октомври или началото на ноември. Това ще позволи веднага след местните избори, които са на 29 октомври, да се обявят конкурси за директори на над 600 училища. „Това е голямо предизвикателство, без силно лидерство в училищата не може да очакваме устойчиви и високи резултати“, коментира проф. Цоков.

Източник: в. „Аз-буки“