Нова, мултифункционална зала ще имат студентите от Медицински факултет

На 4 септември 2023 г., с прерязване на лента започна изграждането на нова мултифункционална зала за обучение на студентите на Медицински факултет на Тракийски университет.

Очакваме след шест месеца новата зала да бъде факт, каза ректорът проф. д-р Добри Ярков. – Възможно е това да стане и по-рано, но при всички случаи студентите ни още от втория семестър ще имат възможността да се обучават в новата сграда. Необходимостта от изграждането на нови пространства е напълно естествена, заради засиления интерес към специалностите в университета. Интересът към Медицински факултет е огромен през последните години. Успяваме да запълним държавната поръчка 100%. Има много голям интерес към платено обучение. Моите адмирации към деканското ръководството, което със същата материална база, с която разполагат от години, увеличиха значително броя на студентите в редица специалности. Имаме повече кандидат-студенти по медицина от чужбина. Двойно се е увеличил броят на англоезичните студенти. Това ще са зали, които ще обслужват всички специалности в Медицинския факултет и вярвам, че ще се радват на тях не само преподавателите, но и студентите“ – каза ректорът проф. д-р Ярков,

„Въпреки, че през последните четири години, дейността в тази посока не е прекъсвала, новата аула ще бъде „перлата“ в Медицинския факултет, осигурявайки ни втората по големина зала на територията на факултета. Защото всяка стъпка напред в кариерното развитие на студентите е свързана с обновяване на базата“, каза деканът на факултета проф. д-р Юлиан Ананиев.

Новата база ще се реализира в бившия физкултурен салон, който не се използва повече от 10 години и е в недобро състояние.

Проектирани са учебни зали (с капацитет 145 студенти), разделени помежду си с подвижна стена, която предоставя възможност за тяхното обединяване в една обща зала с капацитет 290 студенти.

В залите се предвиждат концентрични радиални подиуми с работни места за студенти. Подиумите се изграждат на нива, осигуряващи максимално добра видимост от всяко работно място. Съществуващият навес северно от сградата се затваря посредством ажурна преграда, която да създаде уютен и тих кът за почивка. Изгражда се и пергола, която да обвърже навеса с архитектурната композиция на останалите сгради.

Санитарните помещения и битовото помещение са разработени според изискванията и капацитета на двете учебни зали в това крило.

Визията предвижда и техническо помещение с пулт за управление на електронните системи в учебните зали.

Фоайето с коридорите и гардеробната създават уютна и удобна среда за улесняване и подпомагане изпълнението на основната функция на учебните зали.

Разгъната застроена площ – 614 м2 на един етаж . Строител е ВиК- БУНАР“ ЕООД, гр.Хасково ; Строителен надзор: „Лифо“ ООД“, гр. Стара Загора ; Проектантски екип: „ДН Архитекти“ ЕООД, с ръководител арх. Драголюб Наков

Стойност на договора за извършване на СМР: 900 000,00 лв. Финансирането е изцяло от бюджета на университета. 

Долап.бг